Artalk.cz

TZ: Ivan Kříž

Ivan Kříž / Z nalezeného… / kurátorka: Olga Čejková / Schrott Gallery / Brno / 6. 9. – 24. 9. 2019

Ivan Kříž (nar. 1941) představí v září 2019 svá díla v brněnské Schrott Gallery. Interiér přes sto let staré tovární haly, přiznané povrchy vápenocementové omítky, struktura cihlových zdí a železných stavebních prvků s nýtovanými spoji dá vyniknout objektové tvorbě, která se pohybuje na pomezí asambláže a ready-made. 

Ivan Kříž využívá plně vizuálního rámce, jenž začíná čerpat již v dobách svého studia v 60. letech 20. stol. Figurální malbě se věnoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (1962 – 1968) a neopustil ji ani po studiích, figura však zůstává spíše v té vrstvě tvorby, která je mnohem více soukromá a duchovní. Častým motivem jeho figurálních prací je totiž autoportrét nebo postava Ježíše na kříži – jak říká, nomen omen. Již ve figurálním období zajímá Ivana Kříže především objem zobrazovaného, kterému nechává vyniknout nejprve v monochromních malbách v tónech modré, hnědé a šedé. Později se rozhoduje již nezobrazovat objem pouze iluzivně, ale vstoupit se svými díly do prostoru. Vytváří kresby protlačované a prořezávané do lepenky – kresboreliéfy. Postupem času se však stále více věnuje objektu a figurativní tvorba ustupuje. Ta je nahrazena abstraktními kompozicemi skládanými z plných ploch ohraničených kresebnou linií. Kříž využívá dřeva jako základového materiálu, kdy prostor je rozdělen a definován plochami vytvořenými z železářských komponentů, vznikají hřebíkové reliéfy, jsou kombinovány nejrůznější materiály jako pryž, umělé hmoty, sklo. Kompozici pak dotváří fragmenty nalezených předmětů, které využívá také v kresebné linii (tenké větvičky naplaveného dřeva nebo kovové tyčinky z automobilových stěračů). Kříž je přesvědčen, že současný umělec by měl v tvorbě využívat materiálů typických pro svou dobu. Této zásady se důsledně drží, když vytváří kompozice z nábytkářského spojovacího materiálu. Ten vnímá především esteticky, zároveň si však všímá také technické funkce komponentů, jejíž význam svým vizuálním jazykem přeznačuje a posouvá za hranice původního účelu. Takto například vznikají bizarně tvarované bambitky z naplaveného dřeva pobitého kovovými součástkami, nebo kompozice z klavírních pantů.

Kromě asamblážové a ready-made tvorby však Schrott Gallery nabízí také pohled do zcela odlišné části tvorby Ivana Kříže. V interiéru přilehlé pivnice je vystaven soubor na papíře. Malby barevnými inkousty hledají společný vizuální jazyk s reliéfy a objekty v abstraktních kompozicích založených na plné barevné ploše, kresebné linii a čistotě prostoru.

Ivan Kříž je výtvarník a vysokoškolský pedagog. Ve své tvorbě se věnuje kresbě, grafice, malbě a objektu. Jako výtvarný pedagog je spojen především s brněnskou FaVU VUT, kde působil jako vedoucí ateliéru kresby a grafiky, kabinetu večerní kresby a kde se v roce 1996 habilitoval na docenta. Je nositelem několika ocenění umělecké a pedagogické komunity, zastoupen ve sbírkách státních i soukromých galerijních institucí (Česko, Slovensko, Německo) a sbírkách investičního umění. Pravidelně vystavuje ve svém domovském Brně, jeho díla se však objevila také v galeriích v Polsku, na Slovensku nebo ve Švýcarsku a Německu. Žije a tvoří v Brně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *