Artalk.cz

TS: Kre: π festival!

Kre: π festival! / Záhrada – Centrum nezávislej kultúry / Banská bystrica / 4. – 8. 9. 2019

Po podmanivom a iniciatívnom nultom ročníku, ktorý sa uskutočnil na prelome augusta a septembra minulého roka do priestorov CNK Záhrada znova prichádza Kre: π festival!

Od štvrtka 4.9. do nedele 8.9.2019 budete mať možnosť „ochutnať“ zážitky, ktoré prekračujú tradičné chápanie umeleckých foriem a snažia sa o sfluidnenie hraníc medzi konceptami „my-oni“, „tu-tam“, „subjekt-objekt“, „vtedy-teraz-potom“. Tieto koncepty ako základné elementy performance art podnecujú, v podobe špecifickej reflexie dynamickej skutočnosti, k prehodnocovaniu vlastného postoja diváka, rovnako ako k aktualizácii zažitých foriem – ako životných, tak umeleckých.

Čo ak odstránime túto hranicu medzi praktickým a estetickým postojom? Ako veľmi ju možno posunúť, aby bola ešte badateľná? Čím ju možno preklenúť? Existuje ešte?

Aj tieto úvahy budú v performanciách tohto ročníka Kre:π-ho festivalu prítomné a ponúknu vám možnosť aktívne zasiahnuť nielen do vlastného estetického zážitku, ale aj do estetického zážitku ostatných. Príďte zistiť kam až máte odvahu zájsť. V participácii, vo vzťahu divák-performer, vo vnímaní tradičného subjektovo-objektového vzťahu, v chápaní tela ako komunikačného prostriedku…

Tento rok festival uvedie niekoľko performancií, ktoré majú čosi spoločné – spôsob, akým komunikujú s divákmi. Všetky istým spôsobom vykračujú z bežne chápaných umeleckých foriem. Nie je to divadlo, nie je to tanec, nie je to pohybová javisková forma, nie je to inštalácia, nie je to koncert. Ide o performanciu, ktorá vyžaduje viac ako len pasívny pohľad. Je to aktivita, ktorá nás núti prežívať, konfrontovať vlastné, niekedy až dogmatické, chápanie vzťahov, konceptov a reality ako celku. Zároveň nám ponúka varietu vyjadrovacích prostriedkov, ktoré vo svojej symbióze pôsobia občas absurdne, inokedy prekvapivo priamo či paradoxne.

Autentickú, hravo a emocionálne spontánnu performatívnu jazdu vám hneď vo štvrtok ponúkne belgická trojica mužov, ktorí sa z formálne oblečených pánov zmenia na hravé deti v absurdnom prepletenci troch párov končatín a prítomného okamihu. Zoskupenie The primitives sa predstaví interaktívnym, absurdne komickým pohybovým dielom THREE OF A KIND, ktoré vo svojom prevedení nikdy nie je rovnaké. Možnosť porovnať ich ponúknu dva výstupy – jeden priamo na Námestí SNP, druhý na domácej pôde festivalu – v CNK Záhrada.

V oblasti bizarnosti sa bude pohybovať aj netradičný „post porno koncert“ HLUČNÉ ŽIHĽAVY, ktorý je vo svojej hudobno-performatívnej forme absurdnou oslavou prázdnoty konzumnej spoločnosti. Príďte nahliadnuť do priestorov Z1 (CNK Záhrada sála 1). Inšpirovaný filmom Sedmikrásky Věry Chytilové vám ponúkne ďalší vnemovo nasýtený audio-vizuálny zážitok.

Piatkový program bude nabitý a začne v priestoroch záhradnej fontány. Výrazným spôsobom reflektovaná dynamická realita a okolité dianie prenikajú dielom SUN YI-JOU, ktorá sa vo svojej tvorbe zameriava na performance art, fotografiu, text, mixed media a verejné intervencie.

Aktualizáciu chápania, tentokrát chápania performatívneho tela, v piatkových podvečerných hodinách ponúka tanečným performance Yuri Korec & Co.: Not a Solo (NESÓLO). Toto dielo predkladá neustály paradox vzťahu subjektu a objektu a prekračuje tradičné jazykové komunikačné schémy, čím ponúka možnosť stať sa súčasťou neobvyklého performatívneho metanaratívu.  Príďte túto možnosť využiť do sály Z1!

Piatkový program bude zavŕšený v priestoroch záhradného parku. Možnosťou vykročiť z komfortnej zóny pasivity a participatívne nahliadnuť problematiku karteziánskeho dualizmu tela a mysle vás vtiahne netradičné dielo Jara Viňarského THE TOUCH OF THE OPEN, ktoré chápe participáciu ako prirodzenú odpoveď na vnem vnútornej prepojenosti sveta v podobe komplexnej siete vzťahov bez predpokladov. Pracuje (okrem iného aj) s princípom fluidnosti významu všetkých objektov v priestore, vrátane tela.

Sobotu „načneme“ v záhradnom parku happeningom výtvarníčky Maji Štefančíkovej, ktorá sa zaoberá otázkami pamäte, diváckej percepcie, estetického zážitku a vnímania všeobecne. Príďte vykročiť z rámca každodennej skúsenosti prostredníctvom praktického cvičenia zameraného na jednoduché pohybové skúmanie a dramatické formy. Happeningu bude predchádzať workshop, na ktorý sa môžete prihlásiť a stať sa tak priamymi aktérmi.

Program sobotného večera zakončí umelecké zoskupenie MED A PRACH so svojimi dielami na pomedzí divadelných predstavení, koncertov a inštalácií. V priestoroch Akadémie umení ponúkne dielo „symbiotického umenia“, v ktorom sa miešajú vnemy, zážitky a momenty. Takéto presahy dovoľujú posúvať hranice tradičných umeleckých konceptov do nových polôh a chápaní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *