Artalk.cz

Odborníci kritizují Staňkův návrh památkového zákona

Historikové umění a akademici v otevřeném dopise odmítají návrh památkového zákona předložený exministrem Antonínem Staňkem (ČSSD). Zákon podle nich „nepochopitelně“ oslabuje roli Národního památkového ústavu (NPÚ), byl projednán v mimořádně krátké době, opomíjí archeologii a komplikuje restaurování památek. Odborníci vyzývají ministerstvo kultury i vládu, aby se projednávání zákona přerušilo, návrh se stáhl a vrátil do fáze odborné diskuse.

Pod dopisem jsou podepsaní rektoři vysokých uměleckých škol Tomáš Vaněk (AVU) a Jindřich Vybíral (UMPRUM), ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd Tomáš Winter, prorektor Univerzity Karlovy Jan Royt či ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK Richard Biegel, který ČTK dopis poskytl. „Zmíněný dopis zatím na ministerstvo nedorazil. Až se tak stane, budeme se moci vyjádřit,“ sdělila dnes ČTK mluvčí MK Martha Häckl.

„Návrh zákona byl připravován v mimořádně krátké době, netransparentně a bez náležité diskuse s odbornou veřejností. Tento postup je v rozporu nejen s běžnými legislativními zvyklostmi, ale také s postupem přípravy návrhů předchozích, které byly projednávány dostatečně dlouho a transparentně,“ uvádějí signatáři dopisu.

Protestovali již před rokem proti návrhu zákona, kam se tehdejší primátorka Adriana Krnáčová snažila prosadit, aby se magistrátní památkáři mohli rozhodovat bez ohledu na názor NPÚ. Zákon předložený nyní je přepracovaný, přesto v něm oslabení role NPÚ je znovu. „Je mimořádně alarmující, že návrh ministerstva kultury vědomě snižuje kvalitu péče o památky a marginalizuje odbornou instituci, jejímž zřizovatelem je právě ministerstvo,“ tvrdí odborníci.

Návrh podle nic zcela opomíjí archeologii, která je nedílnou součástí kulturního dědictví. Předloha také podle nich ztěžuje možnost restaurátorské výuky, čímž ohrožuje existenci oboru restaurování.

Návrh nového památkového zákona, který slibovalo MK předložit v září, již prošel připomínkovým řízením. Návrh už dříve kritizovala Česká komora architektů nebo opoziční Piráti, kteří připravili vlastní novelu. Komora poukazovala například na nepoměr mezi právy a povinnostmi vlastníků nemovitostí a na to, že se návrh soustřeďuje jen na údržbu a konzervaci památkově chráněných objektů. Komoře se nelíbí ani to, že majitel památkově chráněné budovy nemá nárok na peněžitý příspěvek v případě její opravy.

S návrhem nesouhlasí ani NPÚ, podle ředitelky Nadi Goryczkové je také oslabení role NPÚ zjevné. Podle ní by se nově ústav například neměl vyjadřovat ke všem památkám a zásahům v památkových územích jako dosud, ale jen k vybrané části.

Ministerstvo ale o předloženém textu říká, že má posílit právní jistoty vlastníků a dalších subjektů působících v památkové péči či zpružnit a zefektivnit systém památkové péče. Stanovuje práva a povinnosti vlastníků kulturních památek a nemovitostí v památkových územích, nově má být také pojat systém náhrad za povinnost o památku pečovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *