Artalk.cz

TS: Lenka L. Lukačovičová

Lenka L. Lukačovičová / Biblia, Disney, Porno. Máš to Za Jedno / Kurátorka: Marianna Brinzová / EQO – Priestor pre interaktívnu kultúru / Spišský Hrhov / 23. 7. – 23. 8. 2019

Lenka L. Lukačovičová: BIBLIA, DISNEY, PORNO. MÁŠ TO ZA JEDNO

EQO – Priestor pre interaktívnu kultúru

053 02 Spišský Hrhov

Vernisáž: pondelok 22. 7. 2019 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy: 23. 7. – 23. 8. 2019

Kurátorka: Marianna Brinzová

BIBLIA, DISNEY, PORNO. MÁŠ TO ZA JEDNO je samostatnou výstavou fotografky Lenky L. Lukačovičovej (*1987), ktorá pozostáva z analógových fotografií rôznych veľkostí a autorskej knihy. Prezentácia nadväzuje na autorkine minuloročné výstavy „P-F“ (Temporary Parapet, Bratislava, 2018, kurátorka: Marianna Brinzová) a „Situace, které se staly jakoby včera“ (TIC, Brno, 2018, kurátorka: Ivana Hrončeková), ktoré zahŕňali série analógových fotografií a inštalácií pochádzajúcich z jej dizertačného výskumu. V ňom sa Lukačovičová sústredila na reinterpretácie akcií slovenských akčných umelcov z obdobia 70. a 80. rokov a skúmala vzťah fotografie k performance.

Autorka na predchádzajúce projekty prostredníctvom novej série fotografií a samotnej výstavy „BIBLIA, DISNEY, PORNO. MÁŠ TO ZA JEDNO“ voľne nadväzuje. Naďalej sa zaoberá médiom fotografie vo vzťahu k performance. To, čo sa mení, je tematický okruh jej záujmu. Tentokrát ako východisko skúma diela ženských autoriek radiacich sa do tzv. medzinárodnej feministickej avantgardnej vlny 70. rokov minulého storočia, ktoré vo svojej tvorbe prehodnocovali pohľad na ženské telo v kontexte socio-politickej situácie. Identitu ženy oproti zobrazeniam a pohľadu ich mužských kolegov konštruovali provokatívnejším, radikálnejším, poetickejším a ironickejším spôsobom. Pre Lukačovičovú osobne je prínosná a blízka najmä tvorba rakúskych autoriek Birgit Jürgenssen a Valie Export. Na viedenské autorky sa zameriava najmä z dôvodu, že v kontexte slovenského umenia 70. rokov vlna feminizmu výrazne absentuje, s výnimkou solitérnych autoriek.

Lenka L. Lukačovičová však svoje fotenie nevníma ako novodobú revoltu. Hľadá skôr identické a opakujúce sa situácie, cez ktoré postupne prechádza k miernej irónii a vtipu. Preberá na seba novú rolu, rolu matky, tá sa bezprostredne projektuje do jej fotografickej tvorby. Ako žena – umelkyňa sa so zmenou statusu vysporadúva tak, že nachádza poetiku v každodenných opakujúcich sa situáciách, v ktorých (ak chceme) môžeme vnímať drobné nuansy. Fotí nielen seba a svoju malú dcéru, ale aj každodenné situácie, ktoré ju sprevádzajú domácou rutinou – prostredím bytu alebo exteriérom počas prechádzok. Od vlastného, osobného a intímneho rozmeru smeruje ku všeobecnému a bežnému zobrazeniu. Bez „retuše“ zachytáva prirodzené stavy a pocity žien – (nielen) matiek ako je únava, vyčerpanie, bolesť, smútok, izolácia, ale aj radosť, nádej, spokojnosť, hrdosť, kontemplácia a zmena. Fotografie tematicky vrství, a tým medzi nimi nachádza ďalšie vzťahy a významy. Sériu tak môžeme vnímať ako akési vizuálne denníkové záznamy, ktoré v sebe zahŕňajú aspekt rutiny, no zároveň sú jedinečné a neopakovateľné. Ako hovorí názov výstavy „BIBLIA, DISNEY, PORNO. MÁŠ TO ZA JEDNO“ prepožičaný z anonymného odkazu na mramorovom bloku, ktorý autorka pri potulkách Ružinovom vo verejnom priestore našla, rutinou sa stane čokoľvek, no zároveň môže obsahovať množstvo konotácií a pohľadov. Žiadny okamih nie je totožný, pretože sa v rovnakej časopriestorovej forme nemôže opakovať.

Lenka L. Lukačovičová (*1987, Trnava) je absolventkou doktorandského štúdia na Katedre fotografie a nových médií u prof. Ľuba Stacha na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa primárne venuje fotografickému médiu, jeho presahom a inštalácii. Zameriava sa na skúmanie fotografie ako svojbytného média (či média samého o sebe), jej formálnych náležitostí, možností, hraníc a presahov, aktuálne tematicky vo vzťahu k performance a materstvu.

Realizáciu výstavy podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *