Artalk.cz

TS: Ján Valík

Ján Valík / Night Walk, Day Sleep / Kurátorka: Martina Ivičič / Galéria Medium / Bratislava / 19.7. 2019 – 18.8. 2019

NIGHT WALK, DAY SLEEP

V galérií Médium formou duálnej výstavy (two-persons exhibition) predstavia tematicky svoju súčasnú tvorbu Ján Valík (*1987, SK) a Akiko Ueda (*1983, JP). Výstava zároveň prezentuje výber z diel, ktoré vznikli v Bruseli, kde obaja autori momentálne pôsobia.
Výstava Night Walk, Day Sleep zobrazuje pohľady a možnosti zobrazovania abstraktnej krajiny ako naratívneho priestoru v maľbe. Tvorba oboch autorov zároveň premosťuje a sublimuje východné i západné princípy vnímania v obraze – abstraktného a reálneho priestoru, ktoré chápu ako komplementárne zložky existencie. Každý z nich ale pristupuje špecifickým spôsobom k imaginácií a narácií priestoru v obraze.
Ján Valík, absolvent ateliérov Miloša Šejna resp. Tomáša Vaňka na pražskej AVU, vychádza aj zo skúseností niekoľkých rezidencií v Japonsku a Číne, ktoré absolvoval za posledné tri roky. Vnímanie priestoru v maľbe nepolarizuje na vnútorný a vonkajší aspekt, ale považuje ich za rovnocenné, čím rozvíja ďalšie asociatívne a metaforické kvality.
Japonská maliarka Akiko Ueda, absolventka tokijskej Musashino Art University, v súčasnosti študuje na Akadémii v Bruseli. Do svojej maľby pretavuje rôzne možnosti maliarskeho rozprávania a intuitívne usporiadava jednotlivé vrstvy, resp. etapy vizuálneho naratívu.
Práce oboch autorov sú zakorenené v intuitívno-reflexívnom hľadaní rozhrania medzi reálnym a imaginárnym, no sú zároveň i hlbšie informované históriou ich vlastného média maľby, či už v ich Východnej alebo Západnej línii. Každý svojim osobitým spôsobom prepája pozorovanie krajiny v zmysle fluidného a neustále sa meniaceho prostredia a situácií v ňom. Abstrahujú a artikulujú ďalší priestor a výsledná maľba má charakter mentálno-fyzického artefaktu.
Výber diel a sústredenie na väčšinou malé formáty Night Walk, Day Sleep v priestore galérie Médium podnecujú a evokujú úvahy o dimenziách mentálnych krajín a spojitosti s ich fyzickou podobou obmedzenou konkrétnymi rozmermi obrazu. Dôraz na formát obrazov je tu dôležitý práve na spochybnenie tejto iluzórnej mierky, ako i pre uvedomenie si istej intimity a subjektívnej kontemplácie diváka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *