Artalk.cz

TZ: Markéta Jáchimová

Markéta Jáchimová / Před branami – Vor den Toren / kostel sv. Vavřince v Klatovech / Klatovy / 10. 8. – 31. 10. 2019

Markéta Jáchimová (1988), dvojnásobná finalistka Ceny kritiků za mladou malbu s přesahy a držitelka Ceny sympatie za roky 2016 a 2018 pochází z Domažlicka, vystudovala pražskou UMPRUM a v současné době působí v KALI Gallery v Luzernu. Její dlouhodobé téma je čas jako moment v tomto světě a paralelně čas neexistující, bezčasí či věčnost. Jejich prostupná hranice ji vzrušuje stejně jako tělesnost, skrze niž ji zakoušíme. Symbolicky s těmito mohutnostmi souvisejí organické fragmenty, jež často začleňuje do svých děl. Dalším důležitým momentem pro její tvorbu jsou lesy, ty zdejší sehrály vpečeťující roli v jejím dětství, a dětství samo je pro ni důležité východisko tvorby. Přírodní a minimalistické prvky se v jejích dílech propojují s kvazibarokním tvaroslovím. Její průniky a vstupy v další prostory, založené na obdobné fascinaci jako  barokní vstupy v nekonečný prostor,   odpovídají svým výrazem dynamickému člověku  současného tekutého věku. Přizváním moderní gymnastky do instalace autorka umocňuje prožitek relativity  vnímání prostoru a času a svěžím způsobem naplňuje  principy spazialismu Lucia Fontany.

Výstava potrvá do 31. 10. 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *