Artalk.cz

TZ: Zahájení nových výstav v Pragovka Gallery

Zahájení nových výstav v Pragovka Gallery / Praha / 12. 7. 2019

V úterý 16. 7. v 18 hodin budou ve výstavních prostorách Pragovka Gallery zahájeny tři nové výstavy. Komplexní projekt Tomáše Rullera, výstava Kosmos Open Hours a Burn my tent till the rent. Součástí bude i bohatý doprovodný program naplánovaný zejména na čtvrtky, kdy na Pragovce pravidelně probíhá letní kino s filmy studentů FAMU, proložené nepravidelnými událostmi Dolce far niente. Až do 6. 8. si také návštěvníci mohou prohlédnout rozsáhlou skupinovou výstavu Penetrace, kurátorovanou Jiřím Černickým. 

Projekt mezinárodně uznávaného performera a videoartisty Tomáše Rullera je vytvořen speciálně pro Pragovku a specifický prostor galerie THE WHITE ROOM. Tvorba Tomáše Rullera – od roku 2017 residenta Pragovky a na české i mezinárodní scéně významného představitele nejen akčního umění a performance – je totiž spojena s Vysočanami už od konce 70. let, kdy navštěvoval ateliér Čestmíra Sušky na Špitálské ulici (kde se také konala např. proslulá Konfrontace č. VI). V roce 1988 se pak v Lidovém domě zúčastnil výstavy 12/15 – Starší/Mladší a v roce 1989 zde vystavoval a performoval při zahájení Dialogu Los Angeles/Praha, první oficiálně povolené umělecké akce mimo tehdejší svaz výtvarných umělců. Týž rok proběhlo také výtvarné sympozium v divadle Gong. Ke všem třem těchto akcím se Tomáš Ruller vrátí v doprovodném programu při výstavě, kterou rozdělil do dvou fází:

První z nich, nazvaná Vybílení/Whitewashing (16. 8–8. 8.), zahrne do hry i přítomnost návštěvníků při zahájení a průběhu výstavy, v níž se rozhodl vzít název prostoru doslovně a celou galerii, včetně podlahy, natřel na jasně bílou. Sám tento akt komentoval slovy: „Místnost působí sterilně, meditačně, zároveň se neubráníme pocitu fyzické tísně; nicota se střídá s hustotou vzduchu, bílá všudypřítomnost těžkne a propadá se do černých mžitek. Běloba má mnoho podob a zasahuje za hranice galerie jako instituce, jak ve vztahu k samotnému prostoru, tak z pohledu problematiky autorství.“ Následná fáze ponese název „Performance déja vu“ (14. 8. do 10. 9.) a bude primárně tvořena objekty, foto-printy, video-projekcí a prací osvětlením. Autor ji přibližuje jako: „Post-internetový projekt tematizuje stav mysli, ve které není možné najít rozdíl mezi již prožitým – viděným a přítomným – aktuálním děním.“ Součástí projektu bude i poutavý doprovodný program ve formě projekce původních video-dokumentů a peripatetické přednášky s vycházkou, jenž znovu zpřítomní právě Rullerovy umělecké začátky ve Vysočanech – Konfrontace č. VI, 12/15 a Dialog Los Angeles/ Praha.

Výstavu Kosmos Open Hours, kurátorovanou Veronikou Čechovou, vytvořila umělkyně Katharina Mercedes Marszewski (*1980). Aktuální výstavní praxe této umělkyně je založena v potřebě reagovat na zcela konkrétní situace, prostředí a lidi. Tvůrčí inspiraci nachází v sociálních interakcích, které mohou být zároveň velmi praktické i transcendentní. Dlouhodobě pracuje a experimentuje se sítotiskem na různých materiálech, od klasického papíru přes látky až po PVC. V poslední době její zájem o toto umělecké médium nabírá zpravidla formu tvorby limitovaných autorských kolekcí ženských oděvů prezentovaných formou performance. Výstavě v prostoru Pragovka Gallery Pop-up předcházel průzkum zdejšího prostředí a místní umělecké komunity. Na základě setkání autorky s „technickou podporou galerie a objektu Pragovky“, které umělkyni obohatilo o praktické informace z oblasti elektrikářského umění, překvapivě vznikla expozice ve formě objektů/kostýmů/oděvů instalovaných v galerii. Katharina Mercedes Marszewski pochází z Varšavy, mládí strávila v Německu, kdy nyní žije v Berlíně. V roce 2009 absolvovala Hochschule für Bildende Künste v Braunschweigu. Vystavovala v například v Berlíně, Londýně či Paříži.

Třetí a poslední nově otevíranou výstavou je Burn my tent till the rent, jenž nejen svým názvem odkazuje k pozici, v níž se nyní nachází umělecká komunita Pragovky. „Umělci Tania Nikulina a Tomáš Bryscejn prostor Pragovka Gallery Entry zaplňují monumentální instalací, která dává vzniknout idylickému prostředí, zároveň ale přiznává vlastní fiktivnost. V instalaci se prolíná tvorba obou umělců, abstraktní kulisy s uměleckými díly, předkládané a nově se rodící příběhy, “ charakterizuje výstavu její kurátorka, Kristýna Péčová.  Touha dostat se za pozlátko, použití recyklovaných materiálů i požadavek „cítit přírodu v betonu“ či nepromyšlená, ale procítěná institucionální kritika, to charakterizuje tvorbu dvou studentů UMPRUM. Oba přes své mládí nasbírali řadu mezinárodních zkušeností či prestižních českých výstav a ocenění a patří tak ke špičce současné nastupující umělecké generace: Tania Nikulina prošla mimo jiné stáží na na Universität für angewandte Kunst ve Vídni a vystavovala například na skupinové výstavě Against Nature: Mladá česká umělecká scéna v Národní Galerii v Praze, k jejím sólovým úspěchům se řadí projekty například ve Fait Gallery Preview v Brně. Tomáš Bryscejn studuje na UMPRUM v Praze v ateliéru Jiřího Černického a Michala Novotného. Jeho práce byla představena např. na skupinových výstavách v Českém centru v Berlíně anebo na samostatné výstavě v Gallery Star 1 ve Vídni aj.

V poslední a největší galerii Pragovky stále probíhá výstava Penetrace, kurátorovaná Jiřím Černickým a zahrnující práce například Jiřího Franty a Davida Böhma, Tomáše Vaňka nebo Michaely Černické, pracující s prazákladem media malby a zároveň popírající jednu z jejích hlavních funkcí – tedy výrobu klasického obrazu – prodejného artefaktu. Všechna díla jsou zde vytvořena přímo pro prostor galerie a jsou s ním navždy spjata technologií, kdy jsou vytvořena – penetrována přímo do stěn, či na stěny galerie.

Léto na Pragovce se tak ponese v duchu konceptuálního umění, performancí a projekcí letního kina, kdy každý čtvrtek budou galerie otevřeny do pozdních hodin, a příležitostně budou čtvrteční večery spjaty s doprovodným galerijním programem (celý program dostupný na webu či facebooku galerie).

Doprovodný program výstavy Tomáše Rullera, který proběhne (převáženě) v rámci nepravidelné události Dolce far niente, jež propojuje vícero uměleckých žánrů:

– 25. 7. / 18.00 – „12/15 – STARŠÍ/MLADŠÍ“ (1988): projekce video-dokumentu (cca 30 min.) ze zahájení výstavy 12/15 v Lidovém domě ve Vysočanech, prezentace dokumentů a vzpomínek, a volná peripatetická rozprava na procházce k nedaleké lokalitě.

– 8. 8. / 20.00 – „8.  8. 88“ (1988): Projekce video-dokumentu (cca 60 min.) k výročí performance namísto zakázané výstavy v kulturním středisku na Opatově, prezentace dokumentů a vzpomínek, a volná rozprava.

– 13. 8. / 18.00 – zahájení výstavy „PERFORMANCE DÉJA VU“

– 29. 8. / 18.00 – „DIALOG PRAHA/LOS ANGELES“ (1989) Projekce video-dokumentu (cca 30 min) ze zahájení výstavy v Lidovém domě ve Vysočanech a symposia Otevřeného Dialogu v kulturním středisku Gong, procházka k oběma lokalitám, prezentace dokumentů a vzpomínek, a volná peripatetická rozprava.

Tři výše uvedené výstavy potrvají do 10. 9. 2019. Pro podrobnější informace a aktualizace celého programu Pragovka Gallery včetně kina a události Dolce far niente, prosíme, sledujte náš:

Facebooku: https://www.facebook.com/pragovkagallery/

Webu: http://www.pragovka.com/cs

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *