Artalk.cz

TS: Mira Gáberová

Mira Gáberová / Skladanie / kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová/ Mestská galéria Rimavská Sobota / Rimavská Sobota /  10. 9. – 31. 8. 2019

Tlačová správa výstavy:

Mestská galéria Rimavská Sobota

Mira Gáberová

Skladanie

kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová 

trvanie výstavy: do konca augusta 2019

otvorené: pondelok – piatok: 9.00 – 17.00 hod.

Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota

Stala som sa zrkadlom, (Všetky kvety sveta…), 2014, 86 x 61 cm, skladaný objekt, kresba, papier, ceruzka, kopírovanie, odtláčanie, skladanie

Zbierka umenia Mestskej galérie v Rimavskej Sobote.

Akvizíciu 4 diel Miry Gáberovej z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislava, 2019.

Mira Gáberová / Skladanie

Skladba, proces, kresba, akcia, prežívanie, jeho zrkadlenie v tvorení, kolektív, „ja“, verejné a súkromné, rod, rodina, priatelia, matka, dcéra, žena, otec, bratia, pamäť a budúcnosť, scéna, opona, kamera, farba, štetec, plátno, symbol, reflex, papier, skladanie sú bodmi označujúcimi vzťahy tvoriace dielo Miry Gáberovej.

Pomerne komorná autorská výstava Miry Gáberovej v MG v Rimavskej Sobote predstavuje jej maľby, kresby a videoperformanciu vo výbere, ktorý odráža motív skladby, skladania. Jednako skladby výstavy, zloženej z rytmov jednotlivých skladieb-diel, ale tiež prác, ktoré vznikli ako skladačky, či už ako artefakty z papiera alebo ako výsledok akcie.

Hlavný motív výstavy sa odvíja od témy práce Stala som sa zrkadlom, Všetky kvety sveta z roku 2014, ktorá odráža intímnu spoveď umelkyne. Istým spôsobom je jej návratom do tohoto prostredia, neďalekého Lučenca, mesta odkiaľ pochádza, a to tematizovaním vzťahu so svojou matkou. Mira Gáberová v ňom kresbu používa ako spôsob rozhovoru, cez gesto kresebne detailného záznamu kvetinového vzoru, jeho pretláčania, odtláčania, kopírovania, skladania a zrkadlenia. Rozohráva nimi dialóg, ktorý je síce veľmi citlivý, ale zároveň katarzný a plný nádeje. Je poctou matke, rozhovorom s ňou v nekonečnom priestore a čase. Táto práca patrí do kontextu ženského umenia, ktoré sa vyjadruje o osobných feminínnych svetoch a narába s motívom vzoru, ale aj remeselnej činnosti, ktoré sú zapojené do komplexne poňatého diela: performatívneho aktu pocty matke (videoperformancia) do podoby geometricko-organicky skladaného objektu-kresby.

Výstava prezentuje autorkine kresby, ktoré tiež vznikli na princípe práce s pamäťou, a to skladaním obrazových fragmentov získaných z rodinných fotografií zachovaných v domácom archíve rodiny Gáberovej alebo obrazov prevzatých z found footage.

Mirka Gáberová pracuje s rôznymi médiami, nemôžeme povedať, že je výsostne maliarkou, alebo videoumelkyňou. Dôležitejšie pre ňu je použiť rôzne médiá na to, aby vyjadrila svoju autorskú filozofiu založenú na participatívnosti so svojím prostredím. Jej zámerom je zapojiť ľudí do projektu diela, či už jeho fyzickou účasťou ako spoluaktéra akcií alebo zážitkovou formou vnímania diela. Jej maľba nie je analytická, nezaoberá sa len formálnymi vrstavmi diela, i keď s nimi experimentuje, ako vidieť na geometricky skladaných korpusoch kresieb – grafík Lietajúcich objektov. Je maľbou symbolickou. To znamená, že je maľbou, ktorá cez obrazy reálnych situácií a ich myšlienky vyjavuje symbolické zobrazenia, či už je to zobrazenie vzťahu medzi ľudmi, zobrazenia tela alebo emblému zlatého dekoru. Na výstave sú jej maľby vyskladané do obrazového systému polovičnej pyramídy ako šikmo zvažujúcej sa kompozície, čo bola intervencia do skladby výstavy od Ivana Svobodu, jej manžela a kolegu. Skladanie na vernisáži činne rozvinuli aj ich dve deti, Ninka a Edko, hrajúce sa v priestore galérie so skladačkami lega a so zvieracími figúrkami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *