Artalk.cz

TS: Lucia Horvátová

Lucia Horvátová / Kurátori: Andrej Jaroš a Marianna Brinzová / Platform House Gallery / Bratislava / 10. 7. – 31. 8. 2019

LUCIA HORVÁTOVÁ: BOOOM!

Platform House – Platform House Gallery

Sliačska 1 E, 831 02 Bratislava

www.platformhouse.sk

Vernisáž: streda 10. 7. 2019 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy: 10. 7. – 31. 8. 2019

Kurátori: Andrej Jaroš a Marianna Brinzová

BOOOM! Odpálili sme nový projekt Platform House Gallery, ktorý bude v co-working priestore Platform House prezentovať mladú generáciu študentov a absolventov maľby. V rámci novovzniknutého projektu sa ako prvá predstavuje mladá výtvarníčka a nedávna absolventka VŠVU Lucia Horvátová (*1991).

Maliarka Lucia Horvátová prostredníctvom umeleckej tvorby skúma formálne možnosti a interpretačné roviny abstraktnej maľby. Zameriava sa prevažne na klasický závesný obraz, v ktorom pracuje s mierne expresívnymi fragmentmi, geometricky precíznymi ťahmi, plochami a vzormi. Jej obrazy vznikajú v maliarskych cykloch, napriek tomu je každý z nich výrazným svojbytným solitérom. Horvátová v maľbách kombinuje rôznorodé prístupy a formy ako geometrické abstrahovanie, prekrývanie vrstiev, prelínanie plochy s objemom, výrazná farebnosť, realistické fragmenty a osobná symbolika. Výsledný efekt obrazov dosahuje súčasnými postupmi – skicuje v počítači, využíva princíp koláže, fragmentácie a dekonštrukcie. Tieto postupy typické pre súčasný stav umenia nazývaného ako postinternetového aj priznáva. V maľbách sa tak objavujú odkazy na funkcie softvérov a ich nástrojov, ktoré sprostredkúvajú napätie medzi digitálnym, strojovým a analógovým, ručným a maliarskym princípom.

Maľby Lucie Horvátovej môžeme interpretovať ako akési abstraktné mentálne mapy personifikujúce aktuálne prežívanie a osobnú mytológiu. Prostredia zachytené na jej maľbách vizualizujú autorkine pocity vo vzťahu k vonkajšiemu svetu a jeho reáliám. Sú paralelnými dimenziami a únikmi z reality. Horvátová ich prostredníctvom skúma princípy organického a anorganického sveta, v ktorých vládnu podobné zákonitosti. Tieto „svety“ neustále pulzujú, vznikajú a zanikajú alebo menia svoju štruktúru na iné skupenstvo a formu. Sú tekutými… Nie náhodne sa tak neprehliadnuteľným atribútom autorkiných malieb stáva motív anorganického, no zároveň „rastúceho“ kryštálu. Ten stotožňuje s personifikáciou osobného rastu. Fragmenty kryštalickej hmoty sa v jej maľbách skvapalňujú a preskupujú do rozličných podôb, v ktorých opäť kryštalizujú a tuhnú. Symbolizujú pnutie, dynamiku, silu a nestálosť nášho sveta.

Lucia Horvátová (*1991, Zlaté Moravce) je absolventkou magisterského štúdia v 4. ateliéri maľby pod vedením prof. Ivana Csudaia, akad. mal. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2010 až 2014 študovala na Fakulte výtvarných umení AU v Banskej Bystrici v Ateliéri kresby (pod vedením doc. Štefana Balázsa, ArtD). Počas štúdia absolvovala študijnú stáž na Escola Superior de Disseny de Les Illes Balears, Palma de Mallorca v Španielsku a neskôr rezidenčný pobyt GLO – Art v Lanaken v Belgicku. Autorka má za sebou zopár skupinových i samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí. V roku 2015 a 2018 sa stala finalistkou súťaže Maľba – cena Nadácie VÚB. Žije a tvorí v Bratislave.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *