Artalk.cz

TS: Dialóg miesta

Lucia Luptáková, Martin Hrvol, Magdaléna Kuchtová, Martin Kochan, Cyril Blažo, Martin Piaček / Socha v meste VII. – Dialóg miesta / Dialóg miesta / Kurátori: Jarmila Kováčová a Adam Galko / Turčianska galéria v Martine / 27. 6. 2019 – 11. 9. 2019

SOCHA V MESTE VII.

Dialóg miesta

Sympoziálny projekt Turčianskej galérie Socha v meste už v siedmom pokračovaní opäť pristupuje k téme uchopenia verejného priestoru mesta Martin. Cez prizmu aktuálnej témy nazerá na urbánny priestor ako na živý organizmus vedúci dialóg v rámci jeho vlastných častí, ktoré ho spoluutvárajú. Svoju pozornosť orientuje nielen na vizuálnu podobu  miesta s jeho sochársko-architektonickými artefaktami, ale aj na ich hlbšie ukotvenie, vrátane historickej pamäte, kontextuálnych posunov, sociálnych apropriácií prostredia, či naopak, na ich odcudzenie, vyprázdnenie alebo disfunkčnosť. Ideovo sa preto snaží vyťažiť z prebiehajúcich procesov v danom mieste, objavovať jeho skryté hodnoty a rozšíriť tento dialóg o nové vstupy a publikum.

Obrátením pozornosti  priamo do vnútra daného miesta,  s priznaním formálnych kvalít blízkej architektúre, pristupuje autorka Lucia Luptáková. Spektakularita, tvarová čistota a minimalizmus zrkadlovej steny zasadenej do prostredia bývalej fontány k nám môže prehovárať ako rez prostredím, diagram alebo klin, prenikajúci, odhaľujúci, reflektujúci a pretvárajúci jednotlivé vrstvy prostredia do novej reality.

Sociálny rozmer a využitie konkrétneho verejného priestoru, vrátane jeho architektúry (budov a ich častí), vo svojej práci skúma autorka Magdaléna Kuchtová. Hlavným nástrojom tohto terénneho prieskumu sa stáva detská metaforická hra, imaginatívnosť a preciťovanie podnetov prostredia. Oživenie priestoru prebieha cez sériu aktivít a podujatia „Prechádzanie bez cieľa“ prinavracajúc námestiu jeho pôvodný architektonicko-urbánny i spoločensko-stretávací zámer.

Do dialógu miesta pešej zóny vstupuje nenápadnými intervenciami Martin Hrvol. Drobné artefakty, miniatúry, fragmenty interiérov izieb a pôdorysy budov prepájajú osobné priestory s priestormi verejnými. Subtílne inštalácie, „architektony,“ vypĺňajú prázdne miesta, resp. medzery v priestore, ako „inverzné podstavce“, hľadajúc tak kúsok dôverne známeho súkromia uprostred neosobného a kontrolovaného verejnému priestoru.

Opačný postup inšpirácie verejným priestorom a hľadania prepojení na nové, nezávislé dielo určené pre výstavný priestor, zvolila dvojica výtvarníkov Martin Kochan a Cyril Blažo. Východiskovým bodom sa tak stáva už existujúci monument, ktorý prechádza postupným procesom kritickej reflexie,  autorskej reinterpretácie pôvodného tak, aby z neho na konci vznikla nová mutácia – forma pre súčasný dialóg.

Aktuálny ročník Sochy v meste predstavuje viacero odlišných spôsobov narábania s verejným priestorom, schopným prijímať rôzne premeny. Uvedené intervencie či premeny konkrétneho priestoru mesta Martin poskytujú návod na jeho čítanie medzi riadkami  a zároveň pozývajú k otvorenému dialógu pri jeho spoluutváraní a využívaní.

Tento ročník je venovaný pamiatke sochára a pedagóga Michala Moravčíka (1974 – 2016), participujúceho výtvarníka na projekte Socha v meste IV. v roku 2009.

Názov výstavy: Socha v meste VII. – Dialóg miesta

Usporiadateľ: Turčianska galéria v Martine

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Mesto Martin

Dátum konania: 27.6.2019 – 11.9.2019

Vernisáž: 27.6.2019 o 17.00

Kurátori: Jarmila Kováčová a Adam Galko

Umelci: Lucia Luptáková, Martin Hrvol, Magdaléna Kuchtová, Martin Kochan, Cyril Blažo, Martin Piaček

Grafický dizajn: Marek Kianička

Spolupráca: Jana Kapelová, Viliam Slaminka, Branislav Morávek, Stanislav Barta

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *