Artalk.cz

TZ: UB 12 – Z našich sbírek

UB 12 – Z našich sbírek / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / Roudnice nad Labem / 25. 7. – 20. 10. 2019

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem vystavuje ve dnech 25. 7. – 20. 10. 2019 práce představitelů výtvarné skupiny UB 12, jež byla v 60. letech určující pro vývoj českého výtvarného umění. Mezi zvučná jména tohoto seskupení patří osobnosti jako Václav Boštík, Stanislav Kolíbal či Adriena Šimotová. 

Hlavní doba působení skupiny spadá přibližně do let 1960–1970. Její členské jádro se vytvářelo od padesátých let na platformě Umělecké besedy, prostřednictvím přátelských vztahů a soukromých ateliérových konfrontací. Tehdy nevýrazný kolektiv autorů se dnes řadí k významným mezníkům vývoje výtvarného umění. Důležitým společným rysem v rámci skupiny je lyrické pojetí a procítěnost uměleckého díla.

Vedle stěžejních osobností výtvarné scény, jako jsou Václav Boštík, Jiří John, Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Alena Kučerová, Věra a Vladimír Janouškovi, zahrnuje rovněž méně známé, avšak obdobně pozoruhodné umělce – Václav Bartovský, Daisy a Jiří Mrázkovi, Vlasta Prachatická, František Burant, Alois Vitík nebo Oldřich Smutný. Teoretiky seskupení, odvolávajícího se na tradici předválečného umění a ideovou příslušnost k spolku Umělecká beseda, byli Jiří Šetlík a Jaromír Zemina.

Kurátorka Magdalena Deverová prozrazuje, že „ k vidění jsou vedle grafik a obrazů také sochy, přičemž pouze jedna, vytvořená Stanislavem Kolíbalem, pochází ze zápůjčky z Alšovy jihočeské galerie. Vybraná díla, jež spojuje jednotný duchovně a lyricky laděný charakter se sklonem k poetizaci všedního dne vyjádřený pomocí výtvarně čistých a subtilních forem, jsou koncipovány do šesti odlišných tematických celků: vnitřní dynamismus – magický realismus – krajina – figura – znak a skvrna – geometrická struktura.“

Členěná výstava, jejíž zúžený výběr prací podléhá do jisté míry principu náhody, jež svedla všechny práce pod střechu jedné instituce, se pokouší přispět k nové interpretaci, hledání souvislostí a společných jmenovatelů v tvorbě jednotlivých členů skupiny. Jak podotýká kurátorka výstavy: „cílem projektu je také představit utajené poklady depozitáře roudnické galerie, především práce na papíře a méně vystavované sochy a obrazy.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *