Artalk.cz

Lukáš Hofmann se stává novým kurátorem FUTURA 

Z otevřené výzvy na pozici kurátora FUTURA, kterého se zúčastnilo dvacet kvalitních kandidátů, vzešel vítězně umělec a kurátor Lukáš Hofmann – laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého 2018. Společně s ředitelkou a spolukurátorkou projektu Caroline Krzyszton představí v roce 2020 výstavní program pro FUTURA i Karlin Studios. Michal Novotný, bývalý ředitel Centra pro současné umění FUTURA, od února tohoto roku funguje jako ředitel sbírky moderního a současného umění Národní galerie.

Motivací nově ustaveného kurátorského dua je pro rok 2020 i další léta utvořit dlouhodobé směřování založené na koherenci, komunikaci a imaginativním kurátorství. Intencí dua je rozvíjet FUTURA jako receptivní, vnímavou instituci, která popisuje a odráží otřesy našeho nejistého ukotvení v současnosti. Spíše než o autoritativní soudy FUTURA usiluje o uznání přínosu autorského kurátorství a horizontálně orientované spolupráce.

Ve své přihlášce Hofmann nabídl nejen množství inovativních kurátorských návrhů, ale také se odlišil od ostatních kandidátů čerstvou a poetickou vizí pro FUTURA jako instituci. FUTURA by se měla stát jasně rozpoznatelnou entitou a měla si vybudovat jméno prostřednictvím formální i neformální strategické spoluprace se středoevropskými institucemi podobného zaměření.

Ve své rychle se rozvíjející umělecké a kurátorské kariéře Hofmann nahromadil množství zkušeností, především prostřednictvím práce na velkoformátových performance, které prezentoval v některých významných uměleckých institucích našeho kontinentu.

// Občanské sdružení FUTURA je neziskovou organizací založenou za účelem prezentace a propagace současného lokálního, středoevropského i světového umění. K tomuto účelu využívá třípatrový galerijní prostor na pražském Smíchově o celkové rozloze asi 1000 m2, čímž se řadí mezi největší nezisková centra současného umění v České republice. Na základě centrální myšlenky zpřístupnit aktuální trendy na poli současného umění široké veřejnosti organizace úzce spolupracuje s celou řadou etablovaných institucí, kurátorů, umělců, teoretiků i kritiků. Karlin Studios, sídlící v Kasárnách Karlín, slouží jako dynamická galerie současného středo- a východoevropského umění s celoročním programem výstav. Další prostory využívá A.I.R. FUTURA jako ateliér svých rezidenčních umělců.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *