Artalk.cz

TS: Adam Šakový

Adam Šakový / Can’t see the forest for the trees / Kurátor: Michal Stolarik / SODA Gallery / Bratislava / 27. 6. – 26. 7. 2019 

Adam ŠAKOVÝ
Can’t see the forest for the trees
Kurátor výstavy  Michal Stolarik
Otvorenie  27. júna, 2019 o 19.00

Can’t See The Forest For The Trees

Tvorbu Adama Šakového charakterizuje prienik suverénne zvládnutej maliarskej techniky a post-konceptuálneho uvažovania. Tvorí v cykloch, v ktorých sa prirodzene presúva od osobných tém k univerzálnym a naspäť. V intenciách svojho umeleckého programu sa vzdáva vlastného maliarskeho rukopisu a prisvojuje si fotografickú, hyperrealistickú a historizujúcu štylizáciu popretkávanú defektmi a cielenými chybami v realite. Forma sa stáva súčasťou jeho stratégie, prostredníctvom ktorej sa cielene zahráva s diváckou percepciou. Spôsob, akým Šakový buduje obraz otriasa zažitými situáciami a predpokladmi o povahe reality. Jeho maľby nie sú na prvý pohľad komplikované. Absurdnosť prichádza s trpezlivým vnímaním a postupným uvedomovaním si jednotlivých vizuálnych súvislostí.

Výstavný projekt Can’t See The Forest For The Trees stavia na minulých základoch – spája prírodné scenérie a reorganizuje bežnú realitu. Šakový v snahe o dokonalé zmätenie publika konštruuje rozličné svetelné zdroje a vrhá absurdné tiene, vytvára nelogické hĺbky priestorov a pokračuje v bizarnej estetizácii kulisových výjavov. V monumentálnych maľbách, diptychu a triptychu zobrazuje vizuálne výseky z fiktívnych krajín, ktoré buduje ako objekty vo svojom fotoateliéry.

Adam Šakový (1987) sa narodil vo Zvolene, žije a pracuje v Bratislave. Štúdium absolvoval v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby na bratislavskej VŠVU. V rokoch 2014, 2015, 2016 a 2018 bol finalistom ceny VÚB Maľba roka a v roku 2013 finalistom ESSL Art Award.

Michal Stolárik

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *