Artalk.cz

TZ: #favu – Diplomanti FaVU 2019

#favu – Diplomanti FaVU 2019 / Dům umění města Brna: Dům pánů z Kunštátu / Brno / 27. 6. – 28. 7. 2019

Již tradičně je výstava na začátku léta v prostorách Domu pánů z Kunštátu věnována pracím diplomantů Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Fakulta nabízí studium volného i užitého umění v šestnácti ateliérech a v letošním roce se do cílové rovinky dostalo dvacet tři studentů z dvanácti z nich. Na výstavě s názvem #favu je veřejnost konfrontována s myšlenkami nové generace umělců, které se vyznačují mezioborovým pohybem, studiem sociokulturních fenoménů, ponorem do lidské duše či přesahem do aktivistické polohy, ale také s díly klasických oborů, jako je malba, socha, fotografie nebo produktový design. Pro všechny práce je pak společná snaha představit ten nejlepší možný výsledek. Diplomanti mají ambici vytvořit doslova přelomové dílo, kterým ukončují svá studia a vstupují do profesionálního světa umění.

Koncept výstavy i katalogu je inspirován fenoménem art blogů (artviewer.org, tzvetnik.online, contemporaryartdaily.com atd.), které začaly udávat trend v globální umělecké tvorbě, hýbou současným uměleckým provozem, a do kterého čerství absolventi FaVU dnes míří. V podstatě jde o webové stránky, jejichž obsah se povětšinou omezil na vizuální element, tedy na publikování fotodokumentace z výstavy, a podléhá kurátorskému výběru. Blogy jsou trendsettery a to, co je publikováno, je přijímáno jako nejaktuálnější „cool“ umění. Blogy získávají mezi mladými umělci na popularitě, prezentace fotodokumentace na některém z nich je měřítkem úspěchu a snaha fotografie na blog prosadit je vnímána jako součást umělecké praxe. Podstatným pomocníkem umělce, kterému záleží na úspěchu v tomto blogovém mikrokosmu, je fotografie, na niž jsou kladeny jasné požadavky. V ideálních podmínkách, prostoru bílé krychle a s bílým rozptýleným osvětlením, povznáší umělecká díla na nadlidskou, téměř sakrální úroveň. Nezřídka je pak celá galerijní prezentace podřízena estetickým měřítkům úspěšnosti v prostředí art blogů. Je snadné vystopovat omezené množství estetických prvků, které se na blozích opakují, a ty jsou zpětně užívány v galerijních prezentacích. Pro výstavu #favu se architekti DUMB institute spolu s kurátorkou výstavy rozhodli jeden z těchto vizuálních elementů (řetěz jako velmi častý instalační prvek) využít na maximum a tímto na princip zpětného chodu a estetického ovlivňování výstav blogy poukázat a problém tematizovat.

Popis jednotlivých děl:

Markéta Bocková (Ateliér produktového designu) – jako diplomovou práci mladá designérka vytvořila prototyp nové skříně na alkohol
Petra Damašková (Ateliér fotografie) – fotografka prezentuje několik fotografických knih, které jsou propojeny kresbou kruhu
Petra Daneková (Ateliér tělového designu) – autorka prezentuje modely rukavic pro lidi s postižením rukou; nabízí tak unikátní módní doplňky
Petr Dočkal aka Markéta Wagnerová (Ateliér video) – jako svoji diplomovou práci autor vytvořil hodinový film složený z krátkých střihů; jde o časosběrný záznam z několika posledních let; způsob prezentace na výstavě je letáková kampaň, která zve na promítání v autorově oblíbeném prostoru – aule FaVU
Tea Dohnalová (Ateliér sochařství 1) – sochařka představuje kopii menhiru 1:1 s názvem Kamenný pastýř provedenou z polystyrenu
Kristína Drinková (Ateliér grafického designu 2) – diplomová práce spočívá v představení návrhů grafické úpravy monografie Kateřiny Šedé a v deníkových záznamech grafičky o dlouhodobé spolupráce na přípravách monografie
Nikol Hoangová (Ateliér malířství 2) – autorka ve své diplomové práci zkoumala pracovní podmínky ve skladech firmy Amazon a na základě svého výzkumu vytvořila ironický set pracovních pomůcek
Martin Koniar (Ateliér malířství 2) – autor vytvořil zvukovou instalaci, která je založena na napnutých rezonujících strunách, které reagují na lidskou přítomnost
Zuzana Krausová (Ateliér tělového designu) – zábavní automat na boxování je způsob, jak chce  autorka vydělat peníze, které po výstavě rozdělí mezi neziskové organizace
Veronika Kubátová (Ateliér malířství 1) – autorka ve svých klasicky pojatých malířských pracích věnuje běžným domácím činnostem, které vnímá jako domácí rituály
Darina Kubiková (Ateliér fotografie) – v přístupu autorky plochá fotografie přechází v instalaci, která je procesuální a postupně mizí; návštěvníci mohou z díla kousky odtrhovat a odnášet si je domů
Štefan Mlynárčík (Ateliér malířství 2) – autor ve své práci vizualizuje sporná území na Antarktidě a tematizuje přístup k tvorbě open source map
Nikola Mojsl (Ateliér sochařství 1) – diplomovou prací autora je figurativní socha z oceli
Tereza Nesládková (Ateliér kresby a grafiky) – v kresbách a instalaci se autorka věnuje popkulturní podobě neošamanismu a jeho estetizaci
Šárka Pelikánová (Ateliér malířství 1) – inspirací pro malby autorky je její život na Vysočině, krajina, kácení lesa a společná rodinná práce
Olena Piskova (Ateliér sochařství 1) – sochařským výstupem autorky je 3D tisk kukuřičného klasu, do nějž místo semen umístila lidská embrya; dílo problematizuje GMO potraviny a zároveň je intimní výpovědí autorky
Tomáš Plachký (Ateliér malířství 2) – autor ve své instalaci reaguje na širší spektrum politických témat, ale i na aktuální vyhoření Notre-Dame
Ondřej Plášil (Ateliér produktového designu) – designér představuje nový papírnický produkt v podobě značky sešitů, které jsou dostupné v různých cenových variantách
Ivana Rovenská (Ateliér environmentu) – video esej o čtyřech kapitolách je autorským mapováním psychospirituální transformace
Lenka Sivá (Ateliér produktového designu) – autorka představuje nový design lampičky pro děti
Barbora Šimková (Ateliér Intermédií) – v rámci své diplomové práce autorka založila spolek Orgán, z.s., jež by měl chránit práva a zájmy studentů i zaměstnanců FaVU
Samuel Šrom (Ateliér sochařství 2) – diplomovou prací autora je set hliníkových desek a dalších objektů s povrchovou úpravou provedenou eloxováním, která se podobá akvarelu
Martin Žák (Ateliér Intermédií) – autor o svém díle hovoří jako o sociální skulptuře; během svého studia na FaVU se spolu se spolužáky staral o studentskou kantýnu s názvem Vegýna a snažil se zde vytvořit prostor bez společenské hierarchie

Výstavu pořádá Fakulta výtvarných umění VUT v Brně ve spolupráci s Domem umění města Brna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *