Artalk.cz

TZ: Crashtest 9: Věci

Crashtest 9: Věci / Topičův salon / Praha / 14. 6. – 4. 7. 2019

Konceptuální výstavní projekt Věci zkoumá složité vztahy, které si vytváříme k různým předmětům, pátrá po příčinách a podmínkách vzniku těchto vztahů a sleduje jejich důsledky.

Výstava je volně inspirována dílem Bohuslava Brouka, který analyzuje rozličné (více či méně rozumné) vztahy, které si vytváříme ke svému majetku a které mají za následek naše sklony ke kramaření, pošetilému lpění na zbytečnostech a starém haraburdí, nebo naopak vedou k nesmyslnému odporu k věcem, rozmařilosti a plýtvání. Výstava zároveň vychází z předpokladu, že hodnota věcí se odvíjí od jejich funkcí. Tím že věc vyhodíme, darujeme nebo prodáme, vstupuje do nekonečného koloběhu transformace funkcí, který ve zjednodušené podobě reprezentují čtyři místnosti výstavy. Obecné principy determinující náš poměr k věcem jsou zde ilustrovány na příkladu několika desítek vybraných předmětů z domácností kurátorů rozdělených do třech okruhů.

Jeden z okruhů reprezentuje věci, které pro nás ztratily svůj význam. Tyto nechtěné, přebytečné, bezvýznamné věci budou 25. 6. 2019 od 16:00 draženy na aukci-happeningu, čímž bude demonstrována subjektivita a relativita jejich hodnoty, neboť co je pro jednoho odpad, může pro druhého představovat poklad.

Výstava vznikla v rámci projektu CRASHTEST, který letos již podeváté realizují studenti Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze. Název CRASHTEST vyplývá z podstaty projektu a je metaforou zkoušky začínajících kurátorů procházejících jakýmsi zátěžovým testem, kteří procházejí jakýmsi testem odolnosti proti nárazu – mínění veřejnosti a výtvarné kritiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *