Artalk.cz

TZ: Jaké hranice?

Jaké hranice? / kurátoři: Ondřej Horák, Nina Jassingerová / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Jihlava / 6. 6. – 13. 10. 2019

Výstavní projekt Jaké hranice? reaguje na aktuální téma migrace a skládá se ze dvou částí. První část je založená na interakci, druhou tvoří kurátorský výběr.

Cílem interaktivní části projektu je aktivně propojit výtvarné umělce či studenty uměleckých škol s cizinci žijícími na našem území a výsledky jejich práce představit veřejnosti. Projekt, který později dostal název Praha – hranice, odstartoval v únoru 2018 debatou s cizinci, kteří reagovali na výzvu zaštítěnou Centrem pro integraci cizinců (CIC) o zapojení do společné aktivity. Snahou bylo v omezeném čase spojit cizince žijící v ČR se zástupci české umělecké scény, kteří pochází ze zahraničí (narodili se tam nebo tam vyrůstali) a zajistit podmínky pro vznik společného díla/projektu. V následujících měsících pak došlo ke vzájemné spolupráci a prvním výstupem byla prezentace vzniklých prací v rámci festivalu 4 dny v pohybu, který se uskutečnil v říjnu 2018 v Praze. Mezi účastníky projektu jsou ženy i muži nejrůznějšího věku a sociálních vazeb, kteří pochází např. z Ruska, Ukrajiny, Lotyšska, Slovenska, Vietnamu, Mexika nebo Venezuely.

Výstava v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě je však daleko rozsáhlejším projektem. Kombinuje díla vzniklá jak během této spolupráce, tak také díla významných umělců české moderny především první poloviny 20. století. Smyslem tohoto spojení je otevření témat mezinárodní spolupráce, zahraničních vlivů a motivů, které vždy ovlivňovaly nejen naše umělce, ale především celou českou společnost.

Ondřej Horák

Výber z autorov a tvorby českej a čiastočne slovenskej  moderny pre výstavu Jaké hranice? sledoval líniu prekračovania hraníc. V mnohých prípadoch tu ide o klasické „tovaryšské“, teda študijné pobyty, naberanie inšpirácie, výmenu myšlienok s umeleckým svetom mimo vtedajšieho Rakúsko-Uhorska a neskôr Československa. Nezaujímal nás však len umelecký rozmer, ale aj a možno najmä ten ľudský a ideový.  Obsiahli sme pomerne široké spektrum veľkých mien cez Alfonsa Muchu, Františka Kupku, Bohuslava Reynka, Toyen cez menej známe mená a tvorbu Václava Hejnu či Marie Galimberti-Provázkovej až po rodáka z Jihlavy a emigranta z roku 1968, Luďka Holuba.

Tvorba, ktorú predstavujeme, tiež neobsahuje nevyhnutne chronicky známe diela. Chceli sme však ukázať aj vzácne perličky z depozitov, ktoré dopĺňajú celkový obraz moderny, ako sa v ostatných rokoch prezentoval na veľkých výstavách jednotlivých autorov.

Nina Jassingerová

Exponáty ze svých sbírek na výstavu laskavě zapůjčily tyto instituce: Slovenská národná galéria, Stredoslovenská galéria, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie Středočeského kraje, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzeum Jindřichohradecka, Muzeum umění Olomouc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *