Artalk.cz

do 31. 7. 2019 / zasílání příspěvků do Ceny Věry Jirousové

Cena Věry Jirousové pro kritiky výtvarného umění přešla do bienálního módu a nyní otevírá svůj VI. ročník. Cílem ceny určené začínajícím i etablovaným kritikům výtvarného umění je zviditelnit tento obor a poukázat na práci autorů, která je pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem. Současně Cena Věry Jirousové podporuje začínající autory a pomáhá jim při hledání prvních příležitostí pro publikaci jejich textů.

V porotě letošního ročníku zasedne kritik a kurátor Jiří Ptáček, laureát Ceny Věry Jirousové v kategorii etablovaných kritiků a za přínos oboru z roku 2015, hodnotit přihlášené texty bude i vizuální umělec Aleš Čermák, který v porotě zasedne nově stejně jako slovenská spisovatelka Michaela Rosová a teoretička designu a bývalá šéfredaktorka Artalk.cz Klára Peloušková. Partnerem CVJ jsou i letos Česká centra.

Kategorie začínajících (emerging) kritiků není věkově omezena. Každý zájemce o účast v soutěži rozhoduje sám, zda se do této kategorie přihlásí. Podmínkou je přihlásit jeden konkrétní autorský text, publikovaný či dosud nepublikovaný. V případě přihlášení již publikovaného textu musí být text před editorskou úpravou.

Možnost nominovat do kategorie etablovaných kritiků zůstává otevřena nejširší veřejnosti, stejně jako možnost nominovat více než jedno jméno.

Porota bude vybírat na základě textů a nominací došlých do 31. 7. 2019 (uzávěrka), slavnostní ceremoniál spojený s vyhlašováním a předáváním ocenění proběhne na podzim roku 2019.

I pro letošní ročník chystáme doprovodný program v podobě workshopu s kritičkou a kurátorkou Noemi Smolik a kritikem a redaktorem novin Frankfurter Allgemeine Zeitung Koljou Reichertem na téma inkluzivní kritiky nebo série akcí kurátora a kritika Viktora Čecha ve spolupráci s českými umělci a umělkyněmi.

***

Cena nese jméno české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové (1944–2011). Před rokem 1989 byla součástí českého undergroundu. Své ne-zapomenutelné reflexe současného výtvarného umění publikovala Jirousová v Lidových novinách, MF Dnes, časopisech Ateliér, Výtvarné umění, Host, Deník Referendum a dalších periodikách.

Letošní ročník Ceny Věry Jirousové probíhá ve spolupráci s Českými centry a s podporou Art+Antiques, Artalk.cz a FlashArt CZ/SK, partnerem projektu je A2 kulturní čtrnáctideník, ArtMap, Artyčok.tv. Finančně projekt podpořil Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury a festival 4+4 dny v pohybu.

Více informací :: www.cenavj.cz

Kontakt :: info@cenavj.cz

Podmínky účasti 2019

Cena Věry Jirousové za výtvarnou kritiku a za přínos oboru

 • Kategorie je určena již etablovaným žijícím kritikům, jejichž práce vykazuje dlouhodobé kvality.
 • Laureáta vybírá odborná porota na základě nominací veřejnosti, členové poroty se rovněž mohou zúčastnit nominací.
 • Možnost nominace je otevřena veřejnosti.
 • Nominace, obsahující jméno a krátké zdůvodnění, je možné zasílat na adresu: info@cenavj.cz do 30. 7. 2019, do předmětu vepište „NOMINACE CVJ 2019“.

Ocenění

 • Umělecky ztvárněné ocenění
 • Poukázka na nákup knih ve Walter König Buchhandlung
 • Podpora publikační a badatelské činnosti (rezidence / publikace / překlad atp.)
 • Roční předplatné časopisů Art Review, Art+Antiques, FlashArt CZ/SK, Fotograf Magazine a blogu cz

Cena Věry Jirousové pro začínající kritiky

 • Cena je určena začínajícím kritičkám a kritikům výtvarného umění, bez ohledu na dosažené vzdělání či povolání
 • Kategorie není věkově omezena. Podle nových podmínek soutěže rozhoduje každý z účastníků sám, zda se do této kategorie přihlásí
 • Do soutěže jsou přijímány autorské kritiky a recenze výstav výtvarného umění z ČR i zahraničí, nepublikované či publikované (pouze ve verzi před zásahem redaktora), porota je hodnotí jako anonymní texty.
 • Rozsah příspěvků musí být v rozmezí 3000-6000 znaků včetně mezer.
 • Své příspěvky v elektronické podobě (ve formátu doc, docx či odt) zasílejte spolu se stručným životopisem a souhlasem ke zveřejnění textu na adresu: info@cenavj.cz do 30. 7. 2019, do předmětu e-mailu vepište „PŘIHLÁŠKA CVJ 2019“.

Ocenění

 • Umělecky ztvárněné ocenění
 • Publikování recenze v časopise Art+Antiques nebo na serveru Artalk.cz
 • Roční předplatné časopisů Art Review, Art+Antiques, FlashArt CZ/SK, Fotograf Magazine a blogu cz
 • Rezidenční pobyt (5 dní včetně dopravy a diet) v jednom ze středoevropských Českých center.

Složení odborné poroty pro rok 2019

Aleš Čermák | Klára Peloušková | Jiří Ptáček | Michaela Rosová |

Slavnostní vyhlášení laureátů obou kategorií proběhne na podzim 2019.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *