Artalk.cz

TZ: Pavel Šebek

Pavel Šebek / Rebuild / kurátor: Radek Wohlmuth / Galerie INDIGES / Brno / 31. 5. – 14. 6. 2019

Pavel Šebek představuje nový cyklus maleb a objektů v brněnské Galerii Indiges. Město a jeho na první pohled nepovšimnuté struktury, výtvarné zpracování urbánního prostoru.  Vernisáž proběhne 31. 5. 2019 v 19 hodin.

Už název nového (v pravém slova smyslu) projektu Pavla Šebka (1989) naznačuje téma, kterým se dlouhodobě zabývá – je to město, odkrývání a uvědomování si jeho struktur, detailů, procesů i skrytého života v něm. Jeho vztah k urbánnímu prostředí je komplexní. Na jednu stranu usiluje o to, aby ho prožil jinak než ostatní, s důrazem na energii konkrétního místa. Na stranu druhou ho svými zásahy ve veřejném prostoru vizuálně stimuluje a aktivizuje. Pak je tu ještě další věc, monitorování toho, s čím se setkal, a transformace takového materiálu do maleb a objektů. Prostřednictvím svého typického grafického stylu založeného na linearitě a plošné malbě v čistých barvách zpochybňuje tradiční témata a způsoby zobrazování městské krajiny, ale také relativizuje samotný princip závěsného obrazu. Aktuální formální posun spočívající především v používání tmelů v pastózních vrstvách, nejen že zásadně proměňuje možnosti způsobů modelace, ale zároveň dodává obrazům jinou prostorovost až do úrovně nízkého reliéfu, takže je přibližuje objektům. Zároveň přináší do jeho práce další tématickou složku a tou je hrana, hranice nebo okraj se všemi významy, které se k ní vážou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *