Artalk.cz

TS: Y – 70. výročie VŠVU

T. Abaffy, O. Bakushina, N. Balberčáková, M. Dutková, J. Frajová, S. Gottierová, Š. Chovan, L. Kálazi, D. Koronczi, M. A. Krupková, D. Kurinec, J. Kviatkovská, D. Kyselová, J. Mydla, R. Pintérová, S. Papšová, D. Pišteková, M. Rumanová, Z. Svatík, D. Tomečková / Y – 70. výročie VŠVU / Galéria Umelka / Bratislava / 8. 6. – 23. 6. 2019

Otvorenie výročnej výstavy Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a uvedenie publikácií

Názov výstavy: Y

Vernisáž: 7. 6. 2019, 18:00

Trvanie výstavy: 8. 6. – 23. 6. 2019

Galéria Umelka, Dostojevského rad 2

Kurátorský tím: Barbora Komarová, Ľuboš Kotlár, Miroslava Urbanová

Vystavujúci: T. Abaffy, O. Bakushina, N. Balberčáková, M. Dutková, J. Frajová, S. Gottierová, Š. Chovan, L. Kálazi, D. Koronczi, M. A. Krupková, D. Kurinec, J. Kviatkovská, D. Kyselová, J. Mydla, R. Pintérová, S. Papšová, D. Pišteková, M. Rumanová, Z. Svatík, D. Tomečková

Architekt výstavy: Jakub Kopec

Sprievodný program: Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje, T. Košarišťan, M. Toldy

V rámci osláv 70. výročia založenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Vás s radosťou pozývame na slávnostné otvorenie výstavy s názvom Y, ktoré sa uskutoční v piatok 7. júna 2019 o 18:00 v priestoroch Galérie Umelka. Súčasťou vernisáže budú aj performancie, ako aj uvedenie dvoch publikácií.

Výstavný projekt Y troch mladých kurátorov predstaví vybrané práce študentov/študentiek a absolventov/absolventiek za posledné štyri roky. Kurátorský tím však považuje za potrebné vnímať a využiť takto rámcovanú prezentáciu ako príležitosť pre istý druh generačnej výpovede, ktorá je nevytrhnuteľná zo sociálnych, ekonomických, politických a iných realít takzvanej generácie Y. Výstava preto nie je historickým či médio-špecifickým prehľadom „úrody“ jednotlivých katedier. Jedná sa o kurátorský projekt, ktorý je naviac doplnený publikáciou s názvom Take care, ktorá by mala zrozumiteľne traktovať a verbalizovať východiskové body pre vznik výstavnej koncepcie.

V tomto projekte sa kurátori nezameriavajú na vyvážený prierez tvorby študentov jednotlivých katedier, ani sa nesústredia na projekty, ktoré by ucelene pomenúvali komplexnosť aktuálnych fenoménov a problémov v spoločnosti. Napriek tomu sa spoločensko-politický kontext objavuje v detailoch alebo priamo determinuje vznik vystavených prác. Kurátori vedome pracujú s predpokladom, že eklekticky pospájané fragmenty diel na širokej škále ich mediálneho, ako i tematického zamerania, dokážu divákovi poskytnúť ucelenejší pohľad na aktuálny stav diania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ako i mimo jej kontextu.

Vybrané projekty sú naklonené kladeniu otázok o zdanlivo nemenných konštantách v rámci slovenskej postkomunistickej verzie kapitalizmu, ktorá je zmesou domáceho (kresťanského) tradicionalizmu, tráum socialistickej minulosti v konfrontácii s ekonomickou a kultúrnou globalizáciou. Vo výstave sa pracuje práve s dielami, ktoré na jednej strane materializujú a zviditeľňujú súčasný stav (Zeitgeist), po práce, ktoré sa svojou imagináciou navracajú späť z virtuality do fyzického prežívania a zároveň zhmotňujú možné scenáre budúcnosti na planéte Zem. Cieľom tejto dichotómie je nepriamo sprostredkovať pocit neustáleho hľadania rovnováhy medzi materiálnou a kontemplatívnou skúsenosťou so svetom a návrat k spirituálnemu prežívaniu.

K výstave vyjde sprievodná publikácia s názvom Take Care v koncepcii kurátorov Barbory Komarovej, Ľuboša Kotlára a Miroslavy Urbanovej. Úvodom prispela rektorka VŠVU doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. a jednotlivými textami vybraní, generačne príbuzní teoretici, umelci či iní odborníci z rôznych oblastí, menovite umelecký kolektív APART, Ján Kralovič, Michaela Kučová, Lukáš Likavčan, Kristína Országhová, Peter Pivoda, Ivana Rumanová, Maja Štefančíková a Veronika Valkovičová.

Generálny partner oslavy 70. výročia VŠVU:

Tatra banka, a.s.

Partner výstavy:
Slovenská výtvarná únia

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *