Artalk.cz

Myslíte si že pretrvá kultúra, alebo pani ministerka?

Martin Burlas, Nina Vrbanová, Bohunka Koklesová, Jana Bučka, Michaela Pašteková / Stojíme pri kultúre / Bratislava / 22. 5. 2019

Myslíte si že pretrvá kultúra, alebo pani ministerka?

Prejavy, ktoré odzneli počas zhromaždenia platformy Stojíme pri kultúre


Martin Burlas

niekoľko otázok

každý manipulátor vie, že ľudí treba predovšetkým rozdeliť, ak ich chce ľahšie ovládať. necháme sa rozdeliť? lebo presne to je to jediné, čo vie pani ministerka robiť.

naša vláda sa sama postarala o to, aby mala nepriateľov, sama na tom roky pracovala veľmi intenzívne a usilovne. načo je dobrá existencia takej vlády? vlády, ktorá 10 rokov rozoštváva ľudí proti sebe a potom sa tvári, že to robí niekto iný… načo je ministerka, ktorá chce postupne likvidovať jednotlivé oblasti kultúry? ktorá drzo ignoruje skoro všetko okrem krojov a potom, keď všetci vidia čo spôsobila, zvoláva nejaké zbytočné stretnutia?

 

  1. ministerka ukázala už pri nástupe, že nerozumie ani čo znamená slovo „klamanie“ alebo „morálka“ či „manipulácia“. prečo by mala rozumieť kultúre? pýtam sa zbytočne, lebo vieme, že kultúre nerozumie. pletie si ju s dekoráciou vykonávania moci. budeme sa tomu ticho prizerať?

 

ten, kto ju vybral, sa dostal k svojej funkcii omylom v systéme, keď sa im ich domček z karát začal rozsypávať. máme k nemu byť tolerantní? prečo? za to, že navrhol ministerku, ktorá nerozumie svojej práci? za to, že jediné, čo vedia, je hrať mŕtvych chrobákov, keď treba niečo spraviť?

oni ešte nepochopili ani to, že sú veci, ktoré sa za peniaze nedajú kúpiť. že postoje a morálka sa neurčujú v straníckej centrále, ale v ľudskej hlave.

verím ale, že nemajú prístup k všetkým hlavám tohto štátu. a keďže ho nemajú, začal sa ich koniec. používajú moc, peniaze, násilie. došlo k dvojnásobnej vražde novinára a jeho snúbenice. a aj tak končia. jedno z riešení, ktoré ponúkajú, je sprísnenie pravidiel pre novinárov. myslia to vážne? myslia vážne, že uveríme, ako radi vyšetrujú korupciu a dvojnásobnú vraždu sprevádzanú sledovaním novinárov? keby neprebiehalo v spolupráci a pod dohľadom interpolu a novinárov, nechcem ani vedieť, ako by to dopadlo.

a na záver ešte jedna otázka: myslíte si že pretrvá kultúra, alebo pani ministerka? myslím že na túto otázku nám už odpovedala história.


Priatelia, volám sa Nina Vrbanová a stojím tu dnes pri kultúre. Už nie iba pri Kunsthalle, pri Národnej galérii, pri Národnom divadle, pri LGBTI komunite, pri múzeách a galériách v regiónoch a ďalších, ale pri kultúre vôbec. Udalosti uplynulých mesiacov a dní nás priviedli až na toto námestie, pretože už nevidíme inú cestu, ako kultúre inak pomôcť. Nechceme pre prostú nekompetentnosť prísť o naše vlastné umelecké, kultúrne a spoločenské hodnoty. Všetci tu dnes spoločne stojíme na strane kultúry, ktorá je dlhodobo traumatizovaná, nezmyselne trpí nezáujmom, neschopnosťou a nekompetentnosťou súčasného vedenia Ministerstva kultúry.

Pani Laššáková, po Kultúrnom reparáte Vám kultúrna a umelecká obec Slovenska dala šancu preukázať, že Vaše pôsobenie v tomto rezorte môže byť prínosné. Nie je. V jednom dychu a v jednej vete svojím vlastným prísľubom deklarujete podporu vzniku novej štátnej organizácie Kunsthalle Bratislava, a vzápätí svoj vlastný prísľub popierate tvrdeniami o rozpočtových limitoch. Nezáleží Vám na tom, neklamte. Ministerstvo pod Vašim vedením nerieši problémy a nekomunikuje s vlastnými inštitúciami primeraným spôsobom. Vždy až pod tlakom verejnej diskusie a médií, deň pred verejným protestom, ponúkate a sľubujete dodatočnú finančnú či inú podporu.    

Našu dôveru ste svojím konaním definitívne stratili, preto Vás žiadame – odstúpte. Na čom tu skutočne záleží, je komplexný stav umenia a kultúry na Slovensku, jeho rozvoj aj smerom do zahraničia, prostredníctvom vlajkových inštitúcií, aj prostredníctvom regiónu. Je to tiež želaná atmosféra umeleckej rozmanitosti v celej šírke zmysluplných prejavov od špičkového folklóru, cez súčasné kritické umenie, až po kultúru znevýhodnených skupín. Žiaľ, pani Laššáková, Vaša politika a Vaše pôsobenie tieto hodnoty zďaleka nereprezentujú. Umenie a kultúra na Slovensku nepotrebujú, aby ste im hádzali polená pod nohy, potrebujú funkčné a maximálne kompetentné ministerstvo ako svojho hlavného partnera. Ďakujem.


Volám sa Bohunka Koklesová, som teoretička umenia a rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Stojím tu pred Vami kvôli kultúre, ale stojím tu aj preto, aby som podporila mojich študentov a študentky z platformy Stojím pri kultúre. Sú to skvelí a výnimoční mladí ľudia. Kvôli nim nemám takú veľkú obavu o budúcnosť našej krajiny.

Hlavnými partnermi umeleckých škôl sú galérie, múzeá a rôzne kultúrne iniciatívy. Umelecké školy sú otvorené všetkým skupinám obyvateľstva, spolupracujú s nimi na umeleckých, výstavných a kultúrnych projektoch.

V galériách vystavujú moji kolegovia a študenti. Ide o vzťah postavený na rovnakých hodnotových postojoch. Proces vzdelávania v oblasti výtvarného umenia je nielen tvorivý a inšpiratívny, ale učí študentov k zodpovednosti za spoločnosť.

V čase krízy patria práve umelci a umelkyne k tým, čo sa dokážu veľmi rýchlo mobilizovať. A to nielen v prospech seba. Mobilizujú sa najmä v prospech iných, tam, kde vidia nespravodlivosť, diskrimináciu a neprajnosť.

Dnes sme sa postavili za kultúru. Umenie a kultúra je dlhodobo zanedbávaným segmentom v našej spoločnosti. Je hlboko podfinancované a vedú ho odborne nekompetentné osoby. Pritom práve umenie a kultúra dokážu účinne bojovať s nacionalizmom a neznášanlivosťou. Vďaka nim sa šíri v spoločnosti kultúrnosť a rovnoprávnosť. Vďaka umeniu a kultúre sa stávame lepšími ľuďmi.


Volám sa Jana Bučka, som režisérka a stojím tu pri kultúre za filmárov.

Podstatou našej práce je sloboda a nezávislosť, a nie je možné, aby do nej vstupovala ideológia a politická moc.

Dnes s rozhorčením sledujeme kroky ministerstva kultúry v duchu najhorších tradícií normalizácie a mečiarizmu. Ešte alarmujúcejšia je však je svojvoľná diskriminácia v programe, ktorého zmyslom má byť práve podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva a scitlivovanie väčšiny.

Každé ďalšie mocensky motivované, nekompetentné rozhodnutie prináša škody. Nemôžeme si ich dovoliť!

Preto aj my, filmárky a filmári,  pridávame naše hlasy a spoločne s Vami, kolegyne a kolegovia z galérií, múzeí a festivalov, divadelníci, vizuálni umelci i študenti, voláme: Pani ministerka Laššáková, stačilo! Odstúpte!


Dobrý deň, volám sa Roman Samotný a som tu za LGBTI organizácie: Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava, Filmový festival inakosti, PRIDE Košice, PRIDE Banská Bystrica, Inokraj, Transfúzia, Queer Slovakia, NoMantinels. Aj my stojíme pri kultúre.  

Ministerka kultúry pošliapava rozmanitosť Slovenska. Jej úlohou je zastupovať záujmy všetkých Slovákov a Sloveniek, a tým pádom rátať aj s hlasom LGBTI ľudí, ktorí platia dane rovnako ako majorita. LGBTI ľudia vždy boli súčasťou histórie a tradícií tejto krajiny, prispievali svojou prácou k jej rozvoju. Sme však svedkami toho, že ministerka sleduje len svoj osobný vkus, resp. nevkus, nerešpektuje názory odborníkov a množstvom zlyhaní dokazuje svoju neschopnosť viesť tento rezort. Slovensko si zaslúži na tomto poste človeka profesionálneho, s citom pre rôznorodé záujmy ľudí, od ktorých má mandát, s víziou do budúcnosti aby sme aj vďaka kultúre mohli rásť ako moderná európska demokracia. Slovensko si zaslúži ministerku kultúry, ktorá sa nesnaží umlčať pestrosť vlastnej krajiny, keďže práve z nej pramení bohatstvo našej kultúry.


Volám sa Michaela Pašteková a stojím tu dnes za angažovaný mesačník Kapitál a ďalšie slovenské médiá, ktoré sa hlásia k iniciatíve Stojíme pri kultúre, podporujú a snažia sa rozvíjať kritické myslenie. Prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou tejto ambície je poskytovať priestor minoritám, zraniteľným a znevýhodneným skupinám. V našich textoch ukazujeme, aké dôležité a nezastupiteľné sú témy, ktoré prinášajú do našej kultúry.

Preto nás mimoriadne znepokojuje spôsob, akým ministerka kultúry svojvoľne a bez ohľadu na rozhodnutia odborných komisií siaha na prostriedky, ktoré pomáhajú tomu, aby bol hlas zraniteľných skupín v spoločnosti ešte výraznejší. Rovnako znepokojujúce je aj neodôvodnené okliešťovanie finančnej podpory pre inštitúcie, akými sú Slovenská národná galéria či Kunsthalle.

V redakcii mesačníka Kapitál sa usilujeme o demokratické, transparentné a kolektívne rozhodovanie. Rovnaký prístup očakávame aj od ministerstva kultúry. Je absolútne neprijateľné, aby bolo riadené spôsobom, ktorý je netransparentný, neobjektívny, diskriminačný a aby nieslo čo i len náznaky autokracie. Je neprijateľné, aby v takej rozmanitej sfére, akou je kultúra, jedna osoba rozhodovala o tom, ktorá jej súčasť je významenšia a ktorej má byť prisúdená pozícia periférie. Vyjadrujeme preto solidaritu so všetkými inštitúciami, platformami, umelkyňami a umelcami, ktorých sa tieto nesystémové kroky negatívne dotýkajú.

Ministerstvo by mal riadiť človek citlivý k odboru, za ktorý nesie zodpovednosť. Človek, ktorý je rozhľadený a zorientovaný v danej oblasti, je sebakritický a dokáže počúvať. Súčasná ministerka kultúry pani  Ľubica Laššáková podľa nás tieto vlastnosti nenapĺňa, a aj preto žiadame jej okamžité odstúpenie z funkcie.

Stojíme pri kultúre.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *