Artalk.cz

Vyhlásenie Antény – Sieť pre nezávislú kultúru k aktuálnej situácii

Vyhlásenie Antény – Sieť pre nezávislú kultúru k aktuálnej situácii

Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, združujúca 22 nezávislých kultúrnych centier a organizácii z celého Slovenska  sa rozhodla reagovať na neprijateľné kroky a aktivity pani ministerky Ľubice Lašsákovej, ktoré v posledných dňoch a mesiacoch rezonujú naprieč kultúrnou obcou.

Vyhlásenie
Posledných desať rokov bolo pre slovenskú kultúru výnimočne dobrých a to aj vďaka rozumnému prístupu ministerstva kultúry. S veľkou nevôľou teda sledujeme rozhodnutia, ktoré pani ministerka Ľubica Laššáková alebo jej podriadení zamestnanci ministerstva realizujú najmä v posledných mesiacoch. Nejde pri tom iba o nekoncepčný a neodborný prístup, ale už o priame ohrozenie nezávislých kultúrnych aktivít a dokonca aj o ohrozenie fungovania kľúčových štátnych kultúrnych inštitúcií.

Je nemysliteľné, aby Ministerstvo kultúry SR, ktoré má na starosti podporu, rozvoj a profesionalizáciu umenia na Slovensku jednalo bez akéhokoľvek kontextu, analýzy a znalostí o tom, ako fungujú a čo potrebujú zriaďované či nezriaďované kultúrne inštitúcie a jednotlivci.

Za obzvlášť závažné a nedemokratické považujeme nasledovné pochybenia:

je neprípustné, aby ministerka kultúry ignorovala odporúčania odbornej hodnotiacej komisie v rámci dotačných schém MK SR a svojvoľne rozhodla o nepridelení akýchkoľvek dotácií na základe vlastných preferencií a autoritatívneho rozhodnutia. Takéto praktiky nepatria do demokratickej spoločnosti. Zároveň nepodporenie žiadneho z komisiou schválených projektov LGBTI považujeme za diskriminačné, podporujúce agresívne nálady deliace spoločnosť v súvislosti s touto skupinou.

nové pravidlá výzvy Programu 2 – Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2019 považujeme za diskriminačné, normalizačné a popierajúce hodnoty Európskej únie. Pre rozvoj, udržateľnosť a profesionalizáciu kultúry a umenia na Slovensku je kľúčová spolupráca s medzinárodnými partnermi a odborníkmi, ako aj pripravovať a absolvovať vzdelávacie podujatia alebo vyberať na akékoľvek pripravované podujatia vstupné.

nekomunikáciu a laxný postoj k projektu kreatívnych centier, nielen v Bratislave v súvislosti s Kunsthalle Bratislava, ale tiež v ostatných krajských mestách, kde sa projektom venovalo množstvo ľudí a bolo na ne vynaložených značné množstvo prostriedkov a personálnych kapacít. Od roku 2015 nebola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí v tejto oblasti, neprispela k tomu ani zmena vedenia MK SR v roku 2018.

vyhlásenie mimoriadnej výzvy v oblasti tradičnej kultúry, ktorú chápeme ako populistický krok hraničiaci s politickým marketingom, a ako výrazné vyzdvihovanie jedného žánru nad ostatné, čo za žiadnych okolností neprispieva k rovnosti a rozmanitosti v kultúre.

neschopnosť spracovania regionálnej kultúrnej stratégie a ignorácia nezriaďovanej kultúry v rámci rozpracovanej stratégie. Nezriaďované kultúrne organizácie a centrá (členovia Antény a iní), častokrát suplujú funkciu zriaďovaných inštitúcií a “kultúrnych domov”. Prinášajú obyvateľom miest a dedín rozmanitý kultúrny program a poskytujú vzdelávacie a komunitné aktivity. Pripravovať stratégiu regionálnej kultúry bez komunikácie so subjektmi nezriaďovanej kultúry pôsobiacimi v danom regióne svedčí o nekompetentnej príprave a predpovedá kvalitu pripravovaného dokumentu.

zníženie rozpočtu na prioritné projekty vybraným príspevkovým organizáciám MK SR. Je nemysliteľné, aby príspevkové organizácie MK SR mali jednoročný projektový rozpočet na prioritné projekty (obsahovú náplň). Je nemysliteľné, aby sa o výsledku pridelenia financií na obsahovú náplň (celoročný program) dozvedeli v máji a je neprípustné, aby sa ministerstvo voči tomu ohradilo argumentom, že ide o financie “navyše”. Takýto argument len podporuje domnienku, že ministerstvo absolútne nepozná realitu a fungovanie svojich vlastných inštitúcií.

voľba členov Rady FPU  nebola transparentná a zdôvodnená. Nakoľko ubehli 4 roky od prvého zasadnutia Rady FPU, prebiehal výber 3 členov rady FPU. Pani ministerka obdržala nominácie do dňa 29.3.2019. Z nominácii pani ministerka nominovala následne 3.4.2019 troch členov rady z oblastí výtvarného umenia, hudby, a divadlo – tanec. Nie je však známe aké odborné predpoklady boli zvažované pre výber do týchto funkcií, aké boli nominácie neúspešných žiadateľov a akými organizáciami boli nominované.

Týmto vyjadrujeme podporu iniciatíve Stojíme pri kultúre a žiadame predsedu vlády Petra Pellegriniho o okamžité odvolanie Ľubice Laššákovej z postu Ministerky kultúry Slovenskej republiky skôr ako dôjde k ďalším nezvratným škodám. Lebo to, čo sa budovalo dlhodobo sa dá zničiť aj za pár mesiacov.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *