Artalk.cz

TZ: Matěj Frank

Matěj Frank / ˈdrɪpɪŋ ˈdrɔːɪŋ / kurátorka: Lenka Sýkorová / Altán Klamovka / Praha / 21. 5. – 22. 6. 2019

Matěj Frank vystudoval Fakultu umění Ostravské univerzity a Akademii výtvarných umění v polské Vratislavi, kde od roku 2016 působí na pozici odborného asistenta. Od svých studií je spjat zejména s polskou Vratislavou a českou Opavou. Je také člen spolku Bludný kámen, kurátor výstav současného umění a organizátor experimentálních koncertů. Studium sochařství se v jeho díle projevuje zájmem o prostor ve vztahu k místu, času, ale také k pohybu, tělesnosti a zvuku. Kresba jako základní kámen všech výtvarných médií je pro Frankovu tvorby klíčová. Krouží kolem ní v přesazích do dalších médií především pak do performance mnohdy se zapojením zvukových experimentů. Pozorování nejbližšího okolí spolu s vlastní reflexí neustálého každodenního vývoje mu generuje řadu inspirací, které se vrstvením stávají nepřehledné a zmatečné. Matěj Frank však ve svém díle udržuje jednoduchost formy či procesu.

Pro Altán Klamovka navrhl prostorovou instalaci, která vytváří situaci pro vznik kreseb tvořených na daném místě a v čase. Frankův projekt Prokapávaných kreseb je založen na pomalém procesu, koordinované náhody, poetice, automatizaci práce a kritice masové produkce, stejně tak jako na reflexi aktuální doby, ve které neustále něco množíme a kopírujeme. Akce předcházející vernisáži bude trvat několik hodin a stane se součástí otevření Galerie Altán Klamovka jako laboratoře pro umění. Pro toto konkrétní dílo, ale i celkově Frankovu tvorbu, je podstatný proces, zachycení proměny a ubíhající čas. Danost místa nebo pomyslná situace jsou iniciativními spouštěči v mysli Matěje Franka, které dále vytváří spleť nápadů a následného provedení, kdy uvolňuje klasické médium kresby z plochy papíru a experimentuje s ním nejen v prostoru, ale také v samotném procesu tvorby. Čas a proměnu mnohdy uchopuje tělesně a vlastním tělem naznačuje změnu, a to velice jasnými, jednoduchými, ale promyšlenými koncepty. Kresbu tedy chápe jako bezprostřední, přímočarý a ohebný způsob zachycení určité skutečnosti, jako spojnici mezi dvěma myšlenkami.

Výstava Matěje Franka je zařazena do akce Dny Praha 5.

Netradičně mimo otevírací hodiny se galerie otevře v pondělí 20. 5 již od 16 hodin pro děti s doprovodem a dospělé návštěvníky, kteří se seznámí se zákulisím přípravy nové výstavy. Budeme si klást otázky: kdo je kurátor, umělec, performer a proč je pro ně důležitá vernisáž či umělecká akce atd. Současně si návštěvníci vyzkouší s lektorkou skicovat v přírodě v parku (klasický formát plenéru). Vše bude zakončeno otevřením nové výstavy Matěje Franka v Altánu Klamovka. Součástí bude komentovaná prohlídka nové výstavy.

První výstavní den 22. 5 v normálních otevíracích hodinách 13–17 hodin proběhne výtvarná dílna pro děti s doprovodem. Budeme se bude soustředit na uvolnění tvůrčí energie pomocí vybraných výtvarných technik. Účastníci si zkusí kresbu v plenéru v parku a následně si zvolí druhé médium, do kterého daný motiv převedou. Pochopí tak principy intermediální tvorby. Účastnící si vždy odnesou svá díla.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *