Artalk.cz

TZ: Matěj Frank

Matěj Frank / ˈdrɪpɪŋ ˈdrɔːɪŋ / kurátorka: Lenka Sýkorová / Altán Klamovka / Praha / 21. 5. – 22. 6. 2019

Matěj Frank vystudoval Fakultu umění Ostravské univerzity a Akademii výtvarných umění v polské Vratislavi, kde od roku 2016 působí na pozici odborného asistenta. Od svých studií je spjat zejména s polskou Vratislavou a českou Opavou. Je také člen spolku Bludný kámen, kurátor výstav současného umění a organizátor experimentálních koncertů. Studium sochařství se v jeho díle projevuje zájmem o prostor ve vztahu k místu, času, ale také k pohybu, tělesnosti a zvuku. Kresba jako základní kámen všech výtvarných médií je pro Frankovu tvorby klíčová. Krouží kolem ní v přesazích do dalších médií především pak do performance mnohdy se zapojením zvukových experimentů. Pozorování nejbližšího okolí spolu s vlastní reflexí neustálého každodenního vývoje mu generuje řadu inspirací, které se vrstvením stávají nepřehledné a zmatečné. Matěj Frank však ve svém díle udržuje jednoduchost formy či procesu.

Pro Altán Klamovka navrhl prostorovou instalaci, která vytváří situaci pro vznik kreseb tvořených na daném místě a v čase. Frankův projekt Prokapávaných kreseb je založen na pomalém procesu, koordinované náhody, poetice, automatizaci práce a kritice masové produkce, stejně tak jako na reflexi aktuální doby, ve které neustále něco množíme a kopírujeme. Akce předcházející vernisáži bude trvat několik hodin a stane se součástí otevření Galerie Altán Klamovka jako laboratoře pro umění. Pro toto konkrétní dílo, ale i celkově Frankovu tvorbu, je podstatný proces, zachycení proměny a ubíhající čas. Danost místa nebo pomyslná situace jsou iniciativními spouštěči v mysli Matěje Franka, které dále vytváří spleť nápadů a následného provedení, kdy uvolňuje klasické médium kresby z plochy papíru a experimentuje s ním nejen v prostoru, ale také v samotném procesu tvorby. Čas a proměnu mnohdy uchopuje tělesně a vlastním tělem naznačuje změnu, a to velice jasnými, jednoduchými, ale promyšlenými koncepty. Kresbu tedy chápe jako bezprostřední, přímočarý a ohebný způsob zachycení určité skutečnosti, jako spojnici mezi dvěma myšlenkami.

Výstava Matěje Franka je zařazena do akce Dny Praha 5.

Netradičně mimo otevírací hodiny se galerie otevře v pondělí 20. 5 již od 16 hodin pro děti s doprovodem a dospělé návštěvníky, kteří se seznámí se zákulisím přípravy nové výstavy. Budeme si klást otázky: kdo je kurátor, umělec, performer a proč je pro ně důležitá vernisáž či umělecká akce atd. Současně si návštěvníci vyzkouší s lektorkou skicovat v přírodě v parku (klasický formát plenéru). Vše bude zakončeno otevřením nové výstavy Matěje Franka v Altánu Klamovka. Součástí bude komentovaná prohlídka nové výstavy.

První výstavní den 22. 5 v normálních otevíracích hodinách 13–17 hodin proběhne výtvarná dílna pro děti s doprovodem. Budeme se bude soustředit na uvolnění tvůrčí energie pomocí vybraných výtvarných technik. Účastníci si zkusí kresbu v plenéru v parku a následně si zvolí druhé médium, do kterého daný motiv převedou. Pochopí tak principy intermediální tvorby. Účastnící si vždy odnesou svá díla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *