Artalk.cz

16. 5. 2019 / Mikuláš Huba: Dve tváre veľkých priehrad

Mikuláš Huba: Dve tváre veľkých priehrad / tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava / 16. 5. 2019, 18:00

Prednáška v rámci výstavy Tekuté obzory sa kriticky pozrie na problematiku priehrad a vodných diel. Mikuláš Huba zároveň osobne predstaví na výstave prezentované dokumenty zo svojho archívu, ako aj aktivity a aktivizmus ekológov a ochrancov prírody z obdobia konca socializmu a po ňom – (nielen) v súvislosti s výstavbou vodného diela Gabčíkovo. Veľké priehrady, okrem pozitív, predstavujú aj veľa negatív: zaberajú často najúrodnejšie pôdy, ich výstavbou i prevádzkou sa ohrozujú priľahlé zásoby podzemných vôd, obetujú sa kvôli nim lesy a ďalšie prírodné ekosystémy, neraz sa likvidujú celé sídla.

Prof. Mikuláš Huba, geograf, environmentalista, krajinný ekológ a občiansky aktivista. Absolvent Prírodovedeckej fakulty UK a vedecký pracovník Geografického ústavu SAV, priebežne prednáša na viacerých univerzitách. Od r. 1975 pôsobí v ochranárskom hnutí doma i v zahraničí. Iniciátor vzniku medzinárodného Dunajského vyhlásenia a vedúci kolektívu tvorcov návrhu Národného parku Podunajsko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *