Artalk.cz

TZ: Vladislav Mirvald

Vladislav Mirvald / Smysl pro krajinu / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / Roudnice nad Labem / 17. 5. – 14. 7. 2019

Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 16. 5. 2019 v 17 hodin v Galerii moderního umění v Roudnici n. L., Očkova 5.

Významný představitel geometrické abstrakce Vladislav Mirvald (1921–2003) se ve foyer roudnické galerie představuje v méně obvyklé poloze. Úzký výběr prací Mirvaldovy komorní výstavy reprezentuje krajinářskou tvorbu především z let 1961–1965, jež vznikala v neobyčejně plodném období paralelně vedle experimentálních tendencí a postupného příklonu k neokonstruktivistické estetice geometrického řádu.

Nutno však podotknout, že Vladislav Mirvald inklinoval ke krajinomalbě po celý život a taktéž jeho pozdější tvorba zbavená subjektivity vycházela z pozorování přírody a jejích dějů. Smysl pro krajinu přivedl studenta lounského gymnázia jednak k umění a zároveň byl váženému lounskému pedagogovi výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie nevyčerpatelným zdrojem pro vznik zásadních děl geometrické abstrakce, které dnes tvoří nesmazatelnou součást vývoje českého výtvarného umění.

Pozoruhodná kolekce krajin s rozeklaným horizontem z počátku šedesátých let je sondou do privátní sféry autora. Nevznikala pro veřejné přehlídky, ale pro autorovu osobní potřebu. Vyvěrala z jeho neutuchající fascinace přírodou v okolí Loun i podnětů prázdninových cest do zahraničí. Umožňovala tvůrci navázat a rozvinout úvahy o výstavbě obrazu skrze jednotlivé barevné plány v duchu prof. Martina Salcmana, u něhož v letech 1945–1949 mladý malíř studoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii na Českém vysokém učení technickém (později na Karlově univerzitě, kam se obor přesunul). Krajinné výjevy z okolí Loun a povodí Ohře, z nichž na výstavě dominuje zejména hora Oblík, se vyznačují nespoutaným koloritem divokých barev nanášených ve velkých plochách. Autor se těmito pracemi jasně přihlásil k odkazu francouzských fauvistů a Paula Gauguina, s jejichž tvorbou se osobně seznámil během návštěvy Paříže v roce 1961.

Mirvald byl příkladem umělce, který byl schopen z pozorování detailu a opakování týchž motivů vytvářet stále nové závěry. Nepotřeboval rozptýlení nekonečného hledačství jiných krajů. V koncentrované pozornosti k jednomu místu, jímž byl plně okouzlen, opakovaně nacházel hlubokou inspiraci. Krajina okolí Loun byla pro Mirvalda experimentální laboratoří soukromých pokusů k pochopení zákonů kompozice, barevných vztahů a budování obrazové hloubky pomocí kontrastních plánů. Výsledky těchto snah dokázal lounský výtvarník úspěšně převádět i do své oficiálně známé polohy racionálního umění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *