Artalk.cz

TZ: Mirek Kaufman

Mirek Kaufman / Mixed Emotions / Prostor 228 / Liberec / 1. 5. – 30. 6. 2019

V libereckém Prostoru 228 bude zítra 7. května oficiálně zahájena výstava s názvem Mixed Emotions, ve které se malíř Mirek Kaufman prezentuje díly, která reagují na širokou škálu lidských emocí. Emoce jsou nedílnou součástí naší existence a tento fakt si můžeme snadno ověřit v každém okamžiku. Emocionální projevy jsou velmi rozmanité a běžně můžeme vnímat jejich mnohé kategorie – od smutných a melancholických, přes pocity strachu či studu, až po čirou radost a projevy euforie. Vyšší i nižší emoce jsou provázané s naší mimikou a v těsném sledu zároveň i s dnes tolik frekventovanou řečí těla. „Vztah mezi emocí a mimikou byl spouštěcím momentem i pro mé dlouhodobé uvažování o vnitřním a vnějším v lidské tváři a zároveň i pro vznik série s názvem MIXED EMOTIONS. Tento výběr pěti maleb je středem aktuálně vystaveného celku. Záměrem není ilustrovat nebo dokumentovat jednotlivé emoční polohy – spíše tu jde o dotek, zkratku a esenci, kdy se jednotlivé odstíny pocitů a nálad přelévají a prolínají,“ říká ke své liberecké výstavě Mirek Kaufman a dodává: “Stejně jako otisky prstů, i lidské emoce mají pro každého naprosto jedinečný a nezaměnitelný odstín, který je vyjádřen souřadnicí dané chvíle a našeho niterného rozpoložení.” Výstava potrvá do 30. června.

Od počátku je tvorba Mirka Kaufmana založena na práci s barvou. Jeho doménou je práce na rozsáhlejších malířských cyklech, které mu nabízejí široké pole možností, jak interpretovat svět kolem sebe, konfrontovat všední okamžiky s jevy a událostmi, které nás přesahují. V obrazech se z abstrahovaných tvarů formují krajiny, které jsou vyjádřeny pouze v náznacích či symbolech, vynořují se postavy a zejména tváře. Podoba těchto tváří bývá neúplná s příznačnou nedokonalostí až deformací jako protipól současného kultu krásy. Obrazy nabízejí tvář s její proměnou a křehkostí. K vyznění přispívá i forma, Mirek Kaufman zůstává u tradiční malby na plátno, ale přistupuje k ní naprosto inovativně. Jeho metoda „tekuté malby“ je složitá a časové náročná. Barva na plátně se pomalu mísí a zasychá ve vrstvách, záplava naředěné barvy se pomalým prosycháním mění v mikroskopickou strukturu a zanechává nenápadné kontury.

Výstava MIXED EMOTIONS plynule navazuje na cyklus Pozorovací pole, který Kaufman nedávno představil v pražské Galerii Petr Novotný a soustředil se v něm na rozdíl mezi vědecky přesným a osobně zabarveným vnímáním okolního světa.

Mirek Kaufman se narodil roku 1963 v Žatci. V letech 1983-1989 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byli v té době jeho spolužáky malíři Císařovský, Korpaczewski, Mainer, Placht, Střížek a další, kteří dnes tvoří nepřehlédnutelnou součást české výtvarné scény. V letech 1988 – 1989 studoval na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paříži. V devadesátých letech žil v rámci několika stipendijních pobytů ve Francii a Švýcarsku. Nyní žije a pracuje v Praze. Samostatně začal vystavovat od roku 1989, v devadesátých letech měl řadu výstav v Holandsku, Švýcarsku a Francii, kde svou práci představuje dodnes. Pod názvem TÍHA LEHKOSTI měl v roce 2015 velkou přehlídku svých prací v Severočeské galerii výtvarných umění v Litoměřicích. Galerie Petr Novotný v roce 2016 vystavila autorův cyklus  FACETIME/ČAS TVÁŘE a v tomto roce nejnovější sérii velkoformátových maleb POZOROVACÍ POLE, na kterou současná liberecká výstava plynule navazuje. Průběžně publikuje své práce v časopise Revolver Revue. K jeho aktivitám patří  také malířské dílny rozvíjející tvůrčí schopnosti napříč generacemi, například společný projekt Jamming 2017 v Centru současného umění DOX. Pravidelně vystavuje doma i v zahraničí, kde je zároveň zastoupen v řadě sbírek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *