Artalk.cz

TZ: Program Galerie Klatovy / Klenová červen 2019

Program Galerie Klatovy / Klenová červen 2019 / 3. 5. 2019

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstava
Do 23. 6. 2019
Karel Šlenger
Karel Šlenger (1903–1981), neznámý malíř z Podkrkonoší, předvedl na jaře 1941 husarský kousek. Uprostřed války se mu v Praze u Topiče na Národní třídě podařilo do posledního obrazu prodat svou výstavu. Expozice autora, jehož dílo se za protektorátu pohybovalo na hranicích Entartete Kunst, zakázaného umění, se stala senzací. Salon byl po dlouhé době zcela vyprodán. Jako poradce při výběru tehdy asistoval hybatel celé akce, malíř František Tichý. Na přelomu 20. – 30. let Šlenger žil v Paříži a dotkl se zde metod a výrazů různých uměleckých směrů, z nichž nejblíže mu byla tzv. Pařížská škola. V expresivitě však zašel mnohem dál, v strukturách, připomínajících mnohdy již reliéf, zhmotňoval své pocity a stavy, a tak se na počátku 30. let stal ještě před Jeanem Fautrierem anticipátorem informelu. Podobně lze uvažovat nad částí jeho díla v souvislostech s Dubuffetem a Art brut. Šlengrovo dílo má ikonický potenciál přesahující dějiny českého výtvarného umění.

28. 6. 2019 od 18 hodin
vernisáž výstavy
Jonáš Czesaný
Jonáš Czesaný (1972), absolvent již reformované pražské Akademie (malba u prof. Františka Hodonského, grafika u prof. Vladimíra Kokolii) je představitel generace, jež vystoupila na scénu v 90.
letech. Malba Jonáše Czesaného má charakter mimovolně objevovaných paměťových asociací, které se vynořují v obraze během pracovního procesu. Někde se tyto asociace pouze mihnou, oslabí a zmizí, jinde jsou podrženy, polapeny a vypěstovány do čisté, krystalické podoby, nebo zmetaforizovány do obecnějších poloh evokace či výpovědi. Jsou to věcné stavy, konkrétní předměty, nebo předmětné konstelace (včetně starých fotografií či novinových ilustrací), které provokují a probouzejí paměť.
Výstava potrvá do 1. 9. 2019.

Kostel sv. Vavřince v Klatovech

Do 23. 6. 2019
Karel Šlenger / Monumentální malby
Pokračování monografické výstavy z Galerie U Bílého jednorožce v prostorách barokního kostela představí autorovy dosud vzácně vystavované monumentální kompozice z 30 – 50 let o rozměrech
opony velkého kamenného divadla. Monumentální figurální malby vznikaly těsně před okupací a během ní. Reflektují předválečnou a válečnou atmosféru. V našem umění prakticky nemají obdoby.
Typická Šlengrovsky deformovaná figura a neskrývaný protiválečný náboj umisťuje tato díla za hranicí Entartete Kunst, Zvrhlého umění. Na vsi naštěstí tehdy zůstaly mimo pozornost. Po únoru 1948 na ně umělec navazuje a kriticky se vyjadřuje k převratu a procesům. Z mušky komunistických nohsledů unikl, když svoji kritiku režimu vykládal jako protiválečné umění.

27. 6. 2019 od 18 hodin
vernisáž výstavy
Společné cesty 7.
Již posedmé budou představena díla výtvarníků klatovského regionu společně s výtvarníky německé příhraniční oblasti. Hlavním pořadatelem výstavy je město Klatovy, galerie podporuje akci po provozní a technické stránce.
Výstava potrvá do 4. 8. 2019.

Galerie Klenová

vernisáž výstavy
Martin Kuriš
Na poli současné malby je malíř, ale také řezbář a autor her pro loutkové divadlo a ve všech oborech své činnosti bytostný vypravěč příběhů Martin Kuriš (1973) poněkud exotickým zjevem. Tajemství prochází celým jeho dílem a propojuje všechny jeho projevy. Z výtvarné tvorby převažuje především figurální malba, čas od času prolehčená krajinou. Žije v Sudetech, krajině krásné i tvrdé, poznamenané poválečným vysídlením a dodnes sociálně bezútěšné. Maluje zdejší louky, mokřiny, remízky, zimní nehostinnost, rozházené domy, a sem zasazuje své příběhy. Odtud se posiluje jemu blízká baladičnost i sociální ladění. Tady nachází dřevo pro své sochy. Výstava představí všechna odvětví Kurišovy tvorby v celé jejich poetice.
Výstava potrvá do 1. 9. 2019.

1. 6. 2019 od 16 hodin
vernisáž výstavy
Bedřich Grunzweig / New York
(1910, Brno – 2009, New York)
Výstava představí autorovy fotografie z New Yorku, kam v roce 1939 přicestoval z tehdejšího protektorátu Čechy a Morava (jako jedinému z celé rodiny se mu podařilo uniknout před holocaustem).
New York, kde prožil značnou část života, představoval pro Bedřicha Grünzweiga zpočátku záhadné město – byl ohromen jeho zvláštním půvabem, architekturou, směsicí ras a někdy až vyčerpávajícím tempem života. Snímky z New Yorku prostupují celou Grünzweigovou tvorbou, fotografoval ale také například na svých pozdějších pracovních i soukromých cestách (Izrael, Španělsko, Belgické Kongo). Živé snímky Bedřich Grünzweig nikdy nemanipuloval, fotografoval s pochopením a s ohledem na situaci, podstatné pro něj bylo zachytit atmosféru prostředí a propojit ji s vlastním prožitkem.
Výstava potrvá do 1. 9. 2019.

1. 6. 2019 od 17 hodin
vernisáž výstavy
David Cajthaml
Pole působnosti Davida Cajthamla (1959) je široké a vejde se na něj tvorba od scénografie, kterou vystudoval spolu s architekturou na pražské UMPRUM, přes volnou malbu, grafiku, keramickou tvorbu, autorské knihy až po vyjadřování čistě múzické. Je spoluzakladatelem kapely DekadentFabrik, autorem hudby k některým představením Arnošta Goldflama atd. Výčet činností této renesanční osobnosti současnosti by mohl pokračovat do šíře, neboť David Cajthaml je nevysychající studna snů, představ i skutků. Stejně široký záběr bude mít výstava v prostorách sýpky, založená na snově asociativním principu a zároveň deníkovém charakteru Cajthamlovy tvorby.
Výstava potrvá do 25. 8. 2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *