Marie Lukáčová a Jiří Žák v Galerii Kurzor

Marie Lukáčová, Jiří Žák / Moréna Rex, The Incantation of the Real / kurátorka: Edith Jeřábková / Galerie Kurzor / Centrum pro současné umění / Praha / 22. 3. – 28. 4. 2019 Foto: Filip Beránek