Artalk.cz

TZ: Jan Cileček

Jan Cileček / Dva živly / Art Space NOV / Pardubice / 26. 4. – 15. 6. 2019

Živel je základní složka světa. Slovo živel vytvořil obrozenecký jazykovědec Josef Jungmann jako ekvivalent latinského elementum a řeckého stoicheion, slov označujících základní složku světa. Když chtěl pojmenovat nezkrotnou, neovladatelnou a často ničivou přírodní sílu vody, ohně, vzduchu a země, vyšel z pojmu živý. Starověká filosofie, věda a středověká alchymie chápala čtyři živly jako základní složky světa. Skrze živly byly vykládány nejen přírodní jevy, ale také vnitřní složení člověka. Tak je tomu u lékařů Hippokrata a Galéna.

Jan Cileček je figurální sochař, jeho témata jsou velmi současná, zdálo by se velmi moderní: potápěči, letadla, motocykloví závodníci. Ale právě použití figury ho řadí k mnohatisícileté tradici sochařství, pro niž bylo lidské tělo tím nejzákladnějším modulem k vyjádření jakéhokoliv myslitelného tématu. Je to tak od starověké Mezopotámie a Egypta přes mistrovskou trojici: Feidias, Michelangelo a Auguste Rodin. Obraz světa, jeho původ, historie i budoucnost, vše lze vypovědět skrze lidské tělo. Narušení figurálního principu přišlo s 20. stoletím, s objekty Marcela Duchampa, recyklací Pabla Picassa, a s vyjádřením prastarých vzorů a sil Constantina Brancusiho.

Z dnešního pohledu se právě figura může zdát základním elementem veškerého sochařství. Jan Cileček řeší figuru ve funkčním pohybu. Nejde tedy o posvátné pojetí stojícího či sedícího muže, ale o figuru, která překonává živel, sleduje cíl a doufá ve vítězství nad vlastnostmi a protitahy vody a vzduchu. Se vzduchem se u Cilečka spojuje rychlost, s vodou naopak zpomalení. Přestože jde o přirozený pohyb člověka při sportu, stále si lze sochy a reliéfy vyložit jako zprávu o dobývání světa.

V roce 2019 se setkáváme již s druhým sochařem. Vyjádření figury u Jana Cilečka můžeme porovnat s předchozí výstavou nefigurálního sochaře Jana Kováříka, shodou okolností spolužáka ze střední umělecké školy. Jan Cileček se narodil v roce 1976 v Uherském Hradišti, kde vystudoval kamenosochařství a je absolventem figurálního sochařského ateliéru pražské Akademie výtvarných umění. Studium započal u Karla Nepraše a dokončil u Jana Koblasy. V letech 2007 – 2013 působil jako samostatný výtvarník Divize dekorace Barrandov Studios a.s. V současné době má ateliér v Pragovce v někdejším průmyslovém srdci Vysočan a jeho práci zde můžete vidět na pravidelných výstavách a otevřených ateliérech. Na svého profesora z AVU, Karla Nepraše, vzpomíná velmi rád a pokračuje v tom, co se u něj naučil. „Figura byla médium a já jsem to cítil taky tak,“ říká Jan Cileček.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *