Artalk.cz

17. 4. 2019 / Prednáška: Mednyánszky

Mednyánszky / Katarína Beňová / Slovenská národná galéria / Bratislava / 17. 4. 2019 o 18:00 hod

Prednáška kurátorky výstavy Z akadémie do prírody Kataríny Beňovej (SNG) je venovaná životnému osudu a tvorbe Ladislava Mednyánszkeho (23. 4. 1852 – 17. 4. 1919), ktorý patrí medzi hlavných predstaviteľov stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. Od jeho smrti uplynie práve v tento deň 100 rokov.

Mgr. Katarína Beňová, PhD., sa primárne venuje umeniu 1. polovice 19. storočia a prelomu storočí v strednej Európe. Pripravila mnoho kurátorských projektov a autorských výstav (Ján Rombauer, 2009; Alojz Stróbl, 2006; Ladislav Mednyánszky, 2003 – 2004; Biedermeier, 2015). Je autorkou monografií Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia. Kresbový album rodiny Zichy Ferraris (2016), Pamiatky františkánskeho rádu a Konrád Švestka (s K. Chmelinovou, 2013), editorkou (spolu s D. Bořutovou) vedeckých zborníkov Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia (2007), Mníchovská akadémia na Slovensku (2009), Domáce a európske súvislosti biedermeiera (2015) a Bella Italia (2015). Od roku 2000 pracuje ako kurátorka zbierky umenia 19. storočia v SNG, je kurátorkou stálej expozície Ladislav Mednyánszky a Strážky v SNG – Kaštieľ Strážky, prednáša na Katedre dejín výtvarného umenia na FiF UK v Bratislave.

Vstupné: 2 € / študenti, seniori, ZŤP: 1 €

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *