Artalk.cz

Shssssh…It’ll Be OK v Štúdiu 12

András Cséfalvay, Zoltán Czakó, Jonáš Gruska, Jakub Juhás, Eva Priečková, Ján Solčáni, Silvia Sviteková, Maja Štefančíková / Shssssh…It’ll Be OK / Štúdio 12 / Bratislava / 30. – 31. 3. 2019

Foto: Leontína Berková