Artalk.cz

TZ: Karel Šlenger

Karel Šlenger / Galerie Klatovy / Klenová: Galerie U Bílého jednorožce / Klatovy / 13. 4. – 23. 6. 2019

Výstava souběžně probíhá v kostele sv. Vavřince na Plánické ulici v Klatovech, kde jsou vystaveny autorovy monumentální malby.

Karel Šlenger vychází ze symbolismu, v užívaných přístupech však přesahuje mnohem dál. Pracoval s olejovými barvami, které nastavoval různými plnidly a vrstvil je v naprosto neobvyklých vysokých strukturách – zhmotňoval své pocity a stavy – a tak se na počátku 30. let ještě před Jeanem Fautriérem (Oběti, 1945) stává jakýmsi předjezdcem, anticipátorem informelu. Podobně lze uvažovat nad částí jeho díla v souvislostech s Jeanem Dubuffetem a Art brut. Vrchol Šlengrovy tvorby představují díla 30. a 40. let.

Významné místo v Šlengrově tvorbě zaujímají také monumentální figurální malby (30 – 50 léta). Začaly vznikat těsně před okupací a během ní a reflektují předválečnou a válečnou atmosféru. Po válce v nich malíř podle sil pokračoval. V našem umění první poloviny 20. stol. obdobná velkoformátová monumentální tvorba s takovou mírou vizionářství a angažovanosti příliš nevznikala, Šlenger v tomto ohledu snese srovnání s Emilem Fillou, či Františkem Sychrou. Oba tito autoři se však obdobnému monumentálnímu projevu věnovali spíše okrajově. Co se světového kontextu týče, Šlengrovu monumentální tvorbu lze srovnávat s mexickými muralisty (Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros). Typická je monumentalita, deformovaná figura a morálně apelující náboj. Díla z válečného období jsou v době svého vzniku pro svůj neskrývaný protiválečný náboj a expresivní formu typickými představiteli kategorie tzv. Entartete Kunst, nacistickým režimem zakázaného zvrhlého umění, jehož autorům byla zakazována umělecká činnost. Malíř je vytvářel venku na dvoře při chalupě a na vsi naštěstí jakýmsi zázrakem unikla pozornosti. Po únoru 1948 na ně umělec navazuje a kriticky se vyjadřuje k převratu a procesům. Z  mušky komunistických nohsledů tentokrát unikl, když svoji kritiku režimu vykládal jako protiválečné umění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *