Artalk.cz

Výzva na predkladanie prihlášok na rezidenčný pobyt: Jednota 2019

Výzva na predkladanie prihlášok na rezidenčný pobyt: JEDNOTA 2019 / Periférne centrá, o. z. / Dúbravica  / do 23. 4. 2019

VÝZVA NA REZIDENCIU: JEDNOTA 2019
Rezidenčný pobyt – veľkoformátová maľba v Dúbravici

Usporiadateľ: Periférne centrá, o. z.
Dátum otvorenia výzvy: 4. marec 2019
Deadline výzvy: 23. apríl 2019
Trvanie rezidenčného pobytu: 4 týždne v júni 2019
Miesto realizácie: Dúbravica (okres Banská Bystrica)
Koniec rezidencie je spojený s vernisážou: 27. – 28. jún 2019

Staňte sa rezidentom Periférnych centier a vytvorte veľkoformátovú site-specific realizáciu.

Periférne centrá, o. z. vyhlasujú otvorenú výzvu na rezidenciu pre šiesty ročník rezidencie Jednota, ktorá vytvára podmienky na vznik veľkoformátovej site specific realizácie – maľba na plátno (na ráme) s rozmermi 4×10 m. Obraz (maľba) bude následne dlhodobo vystavená na stene budovy miestnych potravín Jednota v historickom centre obce Dúbravica (okres Banská Bystrica), v Severnom Podpoľaní.

Ďalšie otázky a návštevy vítané.
Kontakt: Andrej Poliak, 0907 842 091
Prihlášky zasielajte na: info@perifernecentra.com

Ubytovanie bude zabezpečené v postfunkcionalistickej budove bývalej materskej školy v Dúbravici, súčasnom sídle Periférnych centier a kultúrnom centre Škôlka.

O plátno, rám, materiálové náklady na realizáciu diela do 300 eur, technickú a morálnu podporu sa tiež postarajú členovia tímu o. z. Rezident bude tvoriť v interiéri Škôlky, v ateliéri na zemi, nie na stene na lešení.

Jednota 2013 – Juliana Mrvová; 2014 – Daniela Krajčová; 2016 – Veronika Šramatyová; 2017 a 2018 – Matej Fabian

KRITÉRIÁ
– profesionálne skúsenosti
– skúsenosti (aj) s médiom maľby vo veľkom formáte
– záujem realizovať sa v prostredí slovenského vidieka
– záujem vytvoriť dielo pre verejný priestor obce Dúbravica (rezident môže zohľadňovať jej špecifiká a kontexty, ale miestna téma môže mať presahy na širší sociokultúrny až politický kontext)
– záujem zohľadniť fakt, že divákmi diela budú nielen miestni obyvatelia Dúbravice, ale aj všetci prichádzajúci a odchádzajúci, široká verejnosť
– výzva na rezidenciu je otvorená medzinárodne, národnosť uchádzača o rezidenciu kritériom nie je

ZAMERANIE
Periférne centrá, o.z. vyhlasujú výzvu pre umelcov. V rámci výzvy sa môžu žiadatelia uchádzať o rezidenčný pobyt počas štyroch týždňov v júni 2019 v sídle o. z. Periférne centrá v obci Dúbravica (okres Banská Bystrica).

Cieľom rezidencie je vytvorenie veľkoformátovej site-specific realizácie na plátno (na ráme), ktorá bude rok vystavená v centre obce Dúbravica na budove miestnych potravín Jednota.

Rezidencia je určená pre uchádzačov, ktorí preukážu svoj záujem a jasný cieľ, ktorý chcú v rámci rezidencie v špecifickom prostredí slovenského vidieku dosiahnuť.

Uchádzač o rezidenčný pobyt by mal do 15. apríla 2019 predložiť:
1. Stručný životopis v slovenčine alebo angličtine
2. Portfólio (obrazová dokumentácia diel / projektov, zoznam zrealizovaných projektov, …) ,
online alebo vo formáte pdf
3. Opis projektu, ktorý chcete počas rezidenčného pobytu realizovať (max 3 strany A4)
4. Technické a materiálové vybavenie nevyhnutné pre váš projekt

Možná príloha: referencie, zoznam zrealizovaných projektov, spoluprác

PODMIENKY
Uchádzač získa od Periférne centrá, o. z.:
1. autorský honorár 800 EUR
2. ubytovanie a pracovný priestor v budove bývalej materskej škôlky v Dúbravici
3. technickú podporu
4. skúsenosť z pobytu a tvorby v prostredí slovenského vidieka, skúsenosť tvorby a vytvorenia diela pre verejný priestor dediny (prehĺbenie site specific zmýšľania, navyše v špecifickom vidieckom prostredí)
5. spolupráca s etablovaným kultúrnym centrom, ktoré sa dlhodobo venuje šíreniu kultúry na vidieku

Uchádzač sa zaväzuje
1. zúčastniť sa na rezidenčnom pobyte v plnej dĺžke podľa dohodnutých podmienok a termínov.
2. Odovzdať maliarske dielo na plátne vo formáte 10 x 4 m vo vopred dohodnutom termíne. Site specific dielo ako výsledok rezidencie zostáva na mieste jeho vzniku a v spoluvlastníctve s Periférne centrá o.z.
3. zúčastniť sa vernisáže maľby v Dúbravici na konci rezidenčného pobytu (v rozmedzí 27. – 28. jún 2019).
4. realizovať počas trvania rezidencie workshop pre deti z Dúbravice a okolia.
5. predložiť všetky doklady potrebné k vyúčtovaniu nákladov spojených s rezidenčným pobytom podľa dohody.

Rezidentovi nebude hradená strava a doprava.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

www.perifernecentra.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *