Artalk.cz

11. – 13. 2019 / Deadline: Umelecká a aktivistická eko trojdňovka

Deadline: Umelecká a aktivistická eko trojdňovka / Diera do sveta / Kultúrne centrum / Liptovský Mikuláš / 11. – 13. 2019

11. – 13. 4 Deadline: Umelecká a aktivistická eko trojdňovka

Naliehavosť klimatickej katastrofy a prípadný zánik ľudstva v spoločnosti aktivuje pud sebazáchovy. Celosvetové štrajky stredoškolákov mobilizujú k akcii. Pre našu ignoráciu je dávno po deadline, klimatická katastrofa už nezvratne prebieha. Trojdňovka prednášok a diskusií prinesie témy dotýkajúce sa klimatickej krízy, pokúsi sa prepojiť ľudí a kolektívy, ktoré majú záujem a energiu spolupracovať a zamerať sa na príčiny klimatickej katastrofy. A v neposlednom rade nastolí otázku, akú úlohu a či vôbec nejakú, má v krízovom stave umenie.
Klimatická zmena je celo-planetárny proces a preto cieľ „zachrániť ľudstvo“ je nedostatočný. Preto tvrdíme, že akcia, ktorá by zmiernila a spomalila dopady klimatickej katastrofy by nemala byť antropo-centrická. Ľudstvo nie je možné izolovať z planetárneho ekologického systému vzťahov a procesov. Ekologické vzťahy zahŕňajú nespočetné množstvo iných entít, ktoré tvoria planétu tak, ako ju poznáme, a tie by mali byť rovnakou súčasťou a cieľom klimatickej akcie. Akcia, ktorá má na zreteli len záchranu ľudstva je nedostatočná, práve takáto perspektíva je jednou z príčin klimatickej katastrofy.
Preto je jedným z cieľov tohto festivalu zmeniť nazeranie na ekológiu so zreteľom na celú planétu kde ľudia sú len jednou z jej mnohých súčastí. Udržateľnosť života planéty je možná len so zmenou perspektívy na život na Zemi, zem samotnú a jej všetky ostatné existujúce živé a neživé súčasti, od vírusov, cez štrk až po ľadovce. Práve preto koniec ľudstva, ľudského života na zemi neznamená „koniec sveta“. Festival je preto zameraný na prepájanie ľudí a kolektívov, ktorí zdieľajú podobné nazeranie a majú záujem spolupracovať. V spoločnej kolaborácii a spoločenskej interakcii je cieľom hľadať a vytvárať také socio-politické nástroje, ktoré priamo a konštruktívne zasahujú ekonomicko-politický systém globálneho kapitalizmu, ktorý považujeme za príčinu klimatickej katastrofy. Rovnako je cieľom teoreticky re-definovať a diskutovať novú paradigmu celo-planetárnej ekológie.
Event: https://www.facebook.com/events/259287841692229/

11. 4. 18.00 Alexander Ač: Klimatická zmena v antropocéne/ prednáška
Antropocén možno definovať ako obdobie, v ktorej aktivity človeka v kľúčových oblastiach dominujú nad prírodnými procesmi. Stabilné globálne životné prostredie, vrátane klímy, sú nevyhnutnou podmienkou zachovania a pokračovania súčasnej komplexnej a zároveň zraniteľnej civilizácie. Ak začnú zlyhávať životne dôležité regulačné mechanizmy, naša schopnosť adaptácie nemusí byt postačujúca. Nové poznatky o globálnej biosfére a spätne-väzobných mechanizmoch naznačujú, že dôsledky otepľovania atmosféry a oceánov sú pre neživé systémy i živé organizmy závažnejšie a prebiehajú rýchlejšie, než sa zdalo ešte donedávna. Nasledujúci príspevok poukáže na skutočnosť, že kľúčové javy, ako sú nárast hladiny svetových oceánu, stabilita grónskeho ľadovcového štítu, topenie morského ľadu v Arktíde, topenia permafrostu, odumieranie lesných porastov, či výskyt extrémneho počasia, v mnohých odhledech predbiehajú ešte nedávne prognózy. Globálna teplota atmosféry sa v období antropocénu zvýšila o približne 1 °C. Mnohým prebiehajúcim zmenám v horizonte desaťročí, či dokonca stáročí, už nedokážeme zabrániť v dôsledku zotrvačnosti systému. Dôležité tiež je, že prekročenie oteplenia o 2 ° C zvyšuje riziko zásadných a nezvratných zmien biosféry. Súčasné snahy zákonodarcov, ale aj všetkých zodpovedných obyvateľov planéty by mali smerovať k snahe na zamedzenie oteplenia, ktoré dlhodobo neprekračuje 1,5 °C oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou.
Event: https://www.facebook.com/events/680981548966746/
12.4. 17:30 Milo Juráni: Ekoaktivistické divadlo / divadelnosť ekoaktivizmu : teatralitou k prírode / prednáška
Starogrécky dramatik Aristofanes vo Vtákoch demonštroval zvrchovanosť živej prírody nad ľuďmi i bohmi. Shakespeare v Búrke naznačil boj divokej prírody a civilizácie. Svetlé výnimky netvoria pravidlo. Prirodzené prostredie bolo v divadle zväčša len pozadím pre konanie ľudských postáv alebo poslušne zrkadlilo nálady a konania človeka. Druhá polovica minulého storočia však naznačila, že vnímanie sa mení. Prednáška ponúkne krátku históriu, ale tiež súčasné podoby rôznych divadelných aktivít, ktoré sa viaže k stavu prírodného prostredia a rovnako poukáže na to, čo znamená divadelnosť v ekologickom aktivizme. Od Rachel Carlson, cez Greenpeace, Earth First, Beuysa po Liberate Tate a The Yes Men. Kultúra Antropocénu viac nechce existovať ako protiklad k prírode.
Event: https://www.facebook.com/events/2130895903614401/

12. 4. 19.00 Ende Gelände / premietanie reportáže
V Nemecku prebieha vypätý boj o budúcnosti ťažby a spaľovania uhlia. Väčšina tamojšej verejnosti si praje urýchlený koniec ťažby pre stále viditeľnejšie dôsledky klimatických zmien. Uhoľné korporácie a ťažobné regióny sa však obávajú o svoje zisky. Nová nemecká vláda vytvorila v roku 2018 uhoľnú komisiu, ktorá má stanoviť dátum konečného odstúpenia od uhlia s prihliadnutím na záujmy všetkých zúčastnených strán. V krajine aj na medzinárodnej úrovni ale zároveň rýchlo narastá sila hnutia za klimatickú spravodlivosť, ktorá žiada okamžitý koniec „najšpinavšieho z fosílnych palív“. (ZDROJ: a2larm.cz/2018/12/nemecko-boj-o-uhli/ )
Event: https://www.facebook.com/events/2278794958851221/

12. 4. 19:30 Radikálny ekologický aktivizmus v čase klimatickej katastrofy / prednáška a diskusia
Pri hľadaní príčin globálneho otepľovania a klimatickej krízy sa často krát apeluje na osobnú zodpovednosť a spotrebu. Nadnárodné korporácie, firmy na ťažbu nerastných suroviny, fosílne firmy, automobilky, a iné firmy, užívajú daňové úľavy, obchádzajú zákony, masívne znečisťujú prostredie a lobujú vo svoj prospech.
Môže jednotlivec či kolektív riešiť tieto nadľudské problémy, keď politické elity sú už dlhodobo apatické, ľahostajné a v najhorších prípadoch také konanie firiem podporujú? Aké taktiky ponúka radikálny aktivizmus a priama akcia voči tým, ktorí sú za klimatickú krízu najviac zodpovední? Aké modely sociálnej a politickej organizácie takéto taktiky a hnutia ponúkajú a aké sú ich limity a možnosti?
MODERUJE: Arnošt Novák
DISKUTUJÚ: Laura Kovácsová (Klimatický kolektív), Peter z Karmíny, Oto Hudec (Nestrácajme čas)
Event: https://www.facebook.com/events/798011500554113/

13. 4. 17.00 Architektúra a dizajn do extrémnych podmienok / moderovaná prezentácia
MODERUJE: Karolína Barényiová
PREZETUJÚ: Šimon Chovan a Adriana Španielová
Šimon: Akú ma dizajn moc a do akej miery je zodpovedný za patologický vzťah človeka k živej a neživej hmote? Čo nám hovorí archeológia dizajnu o vzťahu nášho živočíšneho druhu k materiálom? Aké sú alternatívne formy dizajnu voči jeho priemyselnej variante? Akým spôsobom uvažujú dizajnéri o budúcnosti? A čím môžu prispieť do interdisciplinárneho diskurzu o jej konštruovaní? Sú alternatívne podoby vecí, objektov a rozhraní schopné zmeniť náš vzťah k svetu? V akom stave sú v súčasnosti futuristické smery a kam by sa mohli posunúť? Ako implementuje post-antropocentrické, subverzívne, preskriptívne a angažované stratégie súčasný diskurzívny dizajn?
Adriana: Keď začneme hľadať v prírode odpoveď, ako adaptovať architektúru na extrémne podnebie, musíme nutne prehodnotiť samotný stavebný proces. V posledných rokoch vzniklo nespočetne mnoho nových stratégii, ako tvoriť materiály a konštrukcie, ktoré kopírujú prírodné princípy udržiavania klímy. Hlavne rozvoj 3D tlače v stavebnom priemysle umožnil vytvárať materiály nebývalej zložitosti. Projekt velkoformátovej 3D tlačiarne do puste je ukážkou možností, ktoré nám tato technológia v stavebníctve ponuka.

13. 4. 19.00 Kapitalks: Umenie v časoch klimatickej katastrofy
Umenie komentuje, adresuje, reflektuje, podnecuje, provokuje, stimuluje, vytvára otázky, ale aj reprodukuje to, čo sa (zdanlivo) snaží kritizovať. Vieme už, že nejaká forma dopadov klimatickej katastrofy je nezvratná. Na ich zmiernenie máme čas len do roku 2030. Aký význam má v takejto situácii umelecká tvorba? Malo by sa vôbec umenie vyjadrovať k problému klimatickej krízy a ak áno, tak prečo a ako? Aká by mala byť jeho úloha? Mnohí umelci a umelkyne sa stavajú do pozície aktivistických alebo ekologických, viacerí sa označujú ako angažovaní umelci a umelkyne. Čo ale tieto kategórie vlastne znamenajú ? Majú ešte nejaký zmysel?
Moderuje: Kristína Országhová
Diskustujú: Anna Remešová, Alexandra Moralesová, Dávid Koronci, Martina Růžičková
Event: https://www.facebook.com/events/372185846843155/

13. 4. 21.00 Line Gate / koncert
Hudba v Prahe usadeného projektu Line Gate sa opiera o základ tvorený ninerovým drónom, na ktorom sú navrstvené minimalistické, repetitívne vokálne linky. Mnohonásobné opakovania jednoduchých motívov môžu sústredenému poslucháčovi navodiť hypnotický stav.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *