Artalk.cz

TZ: Leda Bourgogne

Leda Bourgogne / In the Feeling of My Shadow / kurátor: Lumír Nykl / Jiri Svestka Gallery / Praha / 10. 4. – 8. 6. 2019

Sólová výstava v Berlíně žijící umělkyně je velkoryse pojatou prostorovou instalací rozprostřenou mezi tělocvičnou, divadelní scénou a BDSM studiem. Ve svých komplexně vystavěných objektech Leda Bourgogne pracuje s náznaky historických postupů malby a asambláží, pohybuje se mezi rukodělností a používáním ready mades a nalezených materiálů. Rám a plátno jí slouží jako prostředek k poukazování na mocenské vztahy a  nahodilost utváření identit. Ve své práci tematizuje předmětnost obrazu, jehož plochu a ostré hrany fetišisticky zahaluje vrstvami roztrhaných látek, latexu nebo síťovaných punčoch. O své objekty láskyplně pečuje jako o trpící nenormativní těla. Ta jsou zároveň zraňovaná touhou, dopady společenských křivd i vypjatých emocí vyplavených z podvědomí, o nichž vypovídají také její básně a autorské texty. Díky neustálému přepínání pozornosti mezi zároveň architektonickými i smyslovými prostorovými intervencemi, lyrickým psaním a malířskýmí či sochařskými gesty je přístup Ledy Bourgogne schopný přecházení mezi mnoha úrovněmi afektivního, materiální a narativní organizace těla její tvorby.

Vchází do prostoru dandyovským krokem vedeným po úzké lince stehu mezi narcistní dekadencí péče o sebe a neodbytností sebepoškozování. Skoro cítí fantomovou bolest způsobenou vynaloženým tlakem na obrazy, který zmizel v minulosti. Rychle zapudí denní sen o hlubokém řezu tělem mučednice, ze kterého vyrašily růže v plném květu. Tak jako fetišistka ví, že objekt touhy není úplné to pravé, ovšem nakonec stejně podlehne síle náhražky. Je nutné vnitřní nesouhlas obětovat porozumění vyjádřenému navenek. Vypálený cejch na kůži už není značkou vlastnictví, ale přijetí toho být někým vlastněna.

Napětí mezi citovým působením pudového vrstvení a rozumového uspořádání v sobě nese podobné oboustranné výhody jako převracení společenských rolích při karnevalové slavnosti bláznů. Vnímání vlastní tělesnosti se mění stejně jako se rozvázané spirály symbolu triskelionu zas a znovu roztáčí v kabaretním demaskování. Ta kdo se podvoluje a ta dominantní vcházejí na scénu zároveň, neustále se měnící se stejnou kadencí jako je podlaha bičována švihadlem.

Leda Bourgogne (narozena 1989 ve Vídni, žije a pracuje v Berlíně) absolvovala v roce 2017 magisterské studium volného umění na Städelschule ve Frankfurtu nad Mohanem v ateliéru Judith Hopf. Je zastupována berlínskou galerií BQ, kde se loni prezentovala sólovou výstavou Skinless. Aktuálně vystavuje na skupinové výstavě v Kai 10 Arthena Foundation v Düsseldorfu, v březnu tohoto roku připravila v prostorách Pogo Baru berlínského KW Institutu jednovečerní událost. V roce 2017 se účastnila skupinové přehlídky v rezidenčním programu MINI / Goethe Institut Ludlow 38 v New Yorku, v roce 2018 připravila společně s Idou Ekblad dvoj-výstavu v Kunstverein Braunschweig. Je nominována na letošním ročník Swiss Art Awards.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *