Artalk.cz

TS: Katarína Balúnová

Katarína Balúnová: Blaho-Byty / Kurátor: Pavol Múdry / Ateliér LOFT / Trenčín / 28. 3. – 2. 5. 2019

Občianske združenie Nová Vlna

Vás pozýva na vernisáž výstavy

Blaho-Byty

Katarína Balúnová

28.3 – 2.5.2019

Ateliér LOFT

Trenčín

Katarína Balúnová je umelkyňou, ktorá sa venuje podobám dnešnej abstraktnej maľby. Jej hlavným pracovným zdrojom sa stáva mesto a jeho prostredie. Namiesto toho, aby toto slovo vnímala cez zmes konkrétnych vecí a vizuálnych vnemov, obracia sa platónsky k samotnej podstate veci – abstraktnému pojmu mesta ako urbánnej štruktúry. Zaujíma ju, čo robí mestá mestami, aké podmienky ich spoluvytvárajú a určujú. Odpoveď nachádza v geometrii, ktorá je podľa nej hlavným princípom uplatňujúcim sa v podobe dnešných miest. Vo svojej tvorbe tak čerpá predovšetkým z vizuálneho jazyka urbanistických a stavebných plánov, kartografických zobrazení, či historických máp, ktoré pretvára do jedinečnej podoby. Abstraktné slovo tak pomocou symbolickej roviny získava vlastný obraz znázornený abstraktným dielom. Súčasné moderné mestá Balúnová spája taktiež s utópiami, futuristickými víziami, ktoré sú založené na experimentálnej báze, a ktoré nezohľadňujú konkrétny stav a potreby. Pri niektorých dielach sa tak v jej tvorbe objavuje aj akási kritika.

Tak je tomu aj pri vystavených dielach v priestoroch ateliéru LOFT. Diela zo série all-seeing eye okrem abstraktného zobrazenia pracujú aj s námetom vševidiaceho oka, ktorý môže odkazovať na neustále sledovanie v priestoroch našich miest.

Pavol Múdry

Katarína Balúnová (1982) je súčasnou umelkyňou mladej generácie autorov venujúcej sa maľbe. V rokoch 2004 – 2010 študovala na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v ateliéri maľby u Adama Szentpéteryho. Momentálne je na doktorandskom štúdiu na Akadémii Umenia v Banskej Bystrici, u Doc. Štefana Balázsa. Vo svojej tvorbe pôsobí v oblasti abstraktnej maľby, kde si vytvorila osobitný výraz, ktorý čerpá z geometrických plánov používaných v stavebníctve. Svojou tvorbou reaguje na podoby dnešných moderných miest, ich uplatňované štruktúry, princípy a zásady. Autorka od roku 2012 sústavne vystavuje doma (Bratislava, Košice, Žilina) aj v zahraničí (Veľká Británia, Španielsko, Francúzsko).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *