Artalk.cz

10. 4. 2019 / Symposium Technologies of the Body

Symposium Technologies of the Body / Display / Praha / 10. 4. 2019 v 18:00

Antikoncepční implantáty firmy Microsoft na dálkové ovládání testované v Africe, typologie zvířat a biometrie, jihoamerické a africké bylinkářství ve vztahu k farmaceutickým hormonům, to jsou některá z témat performativního večera nazvaného Technologie těla. Společně se pokusíme rozplést síť, která tyto koncepty a objekty protkává: politické a ekonomické systémy a poznatky potřebné k jejich realizaci, i výrobní materiály produkující vzájemné pracovní a environmentální vztahy.

Otevřená diskuze bude doprovázena občerstvením, které připraví Luiza Prado specificky pro Display.

Historička medicíny a bioložka Edna Bonhomme, umělkyně a teoretička designu Luiza Prado, performerka a bodyworkerka Tereza Silon a umělkyně a výzkumnice Rebecca Beinart budou společně rozebírat problematiku biotechnologií, které mají vliv na naše těla. Prostřednictvím zkoumání každodenních předmětů, které ovlivňují psychosomatické a reprodukční možnosti jednotlivců, a které zřídkakdy problematizujeme, budeme odhalovat hierarchické a koloniální struktury moci, které se objevují a opakují skrz jejich existenci. Optikou feministické pedagogiky budeme hledat společné možnosti a význam radikálních podob péče jakožto dekolonizační praxe západního medicínsko-vědeckého diskurzu.

Večer je součástí projektu Multilogues on the Now: Technologie Těla, který se soustředí na průniky genderu, rasy a koloniálních struktur moci a jejich působení na naše tělo. Kdo a jakým způsobem může zasahovat do naší tělesné zkušenosti, a jakou roli zde hraje všudypřítomnost digitálních technologií? Ptá se, jaké limity a bariéry tyto podmínky vytváří a reprodukují, ale také nabízí pozice a artikulace jejich vědomého zpochybňování radikálními přístupy k péči a mezigenerační solidaritě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *