Artalk.cz

TZ: Dagmar Šubrtová

Dagmar Šubrtová / Prach země / kurátorka: Iva Mladičová / arto.to galerie / Libčice nad Vltavou / 14. 4. – 20. 7. 2019

Dagmar Šubrtová se ve svých pracích dlouhodobě zabývá metaforou vzájemnosti mikrokosmického a makrokosmického, inspiruje ji krajina původní i proměněná člověkem, svými tvůrčími aktivitami i v dílech samotných zviditelňuje všudypřítomnost procesů přeměn, kreativních i destruktivních.

Výběr pro výstavu v arto.to galerii v Uhelném mlýně je zaměřen na obrazy s přirozenými minerálními pigmenty, inspirované autorčiným pobytem na Islandu, krajině geologicky nestabilní. Výstava prezentuje i soubor prostorových objektů, v některých je jako výrazový prvek použit místní popel. Soubor významově odkazuje nejenom k samotné specifičnosti uhelného mlýnu a sousední kotelny, tedy k metamorfní síle živlu ohně, také ale k ekologické rovině lidského počínání obecně. Dagmar Šubrtová často používá kruhovou formu, symbolizující věčnost přírodního pohybu, současně i lidskou artikulaci času. Z jejích prací vnímáme autentický zájem i vůli opětovně připomínat sounáležitost naší existence s živě proměnlivým prostředím zemské makrostruktury, harmonii niterného s kosmickým.

Dagmar Šubrtová (nar. 1973 v Duchcově, od roku 2000 žije v Kladně) studovala v letech 1993–1994 na Výtvarném institutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ateliér skla) a v letech 1994–2000 pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (sochařský ateliér K. Gebauera; v letech 2004–2013 zde působila jako odborná asistentka). Od roku 1992 proběhla řada jejích samostatných výstav, např.: Mapy, Producente gallery v Passau, Německo, 2004; Pohlédnu v jezero, hluboko – hluboko (s L. Semeckou), Stikla galleria v Rize, Lotyšsko, 2006; Snímky, Dům umění v Opavě (s K. Gebauerem), 2008; Tajný oheň, Altán Klamovka v Praze, 2011; Ve vrstvách, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 2012; Salve Vale, Galerie města Blanska, 2015; Na okraji kruhu, Galerie Die Aktualität des Schönen… v Liberci, 2016. Je autorkou řady realizací, např.: Památník židovským občanům města Proseč, Proseč u Skutče, 2015; Památník českým obětem bezpráví a násilí, Spassk, Kazachstán, 2018. Z jejích velmi četných kurátorských aktivit jmenujme dlouhodobé působení v muzeu při kladenském dole Mayrau (2002–2010) a v galerii Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze (od roku 2000); v letech 2015–2017 se kurátorsky podílela (společně s M. Vojtěchovským) na realizaci výstavního mezioborového projektu Frontiers of Solutide (Na pomezí samoty), Komunikační prostor Školská 28 v Praze, Dům umění v Ústí nad Labem, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *