Artalk.cz

Vychází Almanach Aš po Užhorod

Projekt studentů Ateliéru textilní tvorby Aš po Už/ horod, který se zabývá osudy podnikatelských rodin 1. republiky, je po více jak roční intenzivní práci zakončen vydáním stejnojmenného almanachu.

Projekt až po Už/ horod vznikl u příležitosti 100. výročí založení Československa a sleduje osudy významných prvorepublikových průmyslníků a hybatelů pokroku své doby. Do projektu, který dosud v Čechách neměl obdoby, se zapojili studenti Ateliéru textilní tvorby pražské UMPRUM a Ateliéru textilního designu Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Mladí výtvarníci mapovali jednotlivé firmy a jejich produkci a na osudy reagovali i ve své vlastní tvorbě. V návaznosti na výsledky jejich práce byla uspořádána velká roadshow po českých i slovenských městech, která zahrnovala výstavy, besedy s potomky zkoumaných rodin i komentované prohlídky po významných místech jejich života a působení.

„Byla by veliká škoda, kdyby tento projekt, který zmapoval řadu osudů, o kterých se nevědělo a téměř upadly v zapomnění, skončil pouze roadshow. Zvláště, když jsme zjistili, že historie podnikatelských rodin nebyla nikdy souborně zpracovaná. Proto jsme se rozhodli výsledky bádání našich studentů zpracovat i knižně“, říká hlavní iniciátorka a autorka projektu, vedoucí Ateliéru textilní tvorby UMPRUM, Jitka Škopová.

Kniha Aš po Užhorod zahrnuje výběr šestnácti rodin tehdejšího Československa, které působily napříč obory. Je doplněna o různé články zabývající se vybranými městy a velký důraz je zde kladen na fenomén spolupráce průmyslnických rodin s tehdejšími výtvarníky a designéry. Toto přátelské i tvůrčí propojení udávalo ducha své doby a celkově kultivovalo společnost v duchu tzv. „Národního stylu“.

Almanach provází rozsáhlý dokumentační materiál obsahující řadu historických fotografií, ale třeba i architektonické plány. Seznamuje i s historií inspirovanými výtvarnými realizacemi studentů obou škol.

„Bádání po osudech jednotlivých rodin bylo pro studenty intenzivním zážitkem. Sami museli poznat místo, kde podnikatelé původně žili a působili. Spolupracovali s místními historiky a kontaktovali potomky a příbuzné rodin, kteří jim dokázali dát to nejlepší, přímé svědectví. Skrz tuto část, týkající se historie vybraných rodin, tak poznáváme nejen aktivní českou podnikatelskou společnost, ale i dobové politické snahy, společenský, každodenní i intimní život. Výběr tak charakterizuje svou dobu“, upřesňuje Jitka Škopová.

Na závěr je třeba také poukázat na grafickou úpravu celé publikace. Za zpracování této knihy byl oceněn student Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace UMPRUM Jakub Novotný. V soutěži Národní cena za studentský design získal za grafické zpracování cenu Excelentní studentský design.

Aš po Už/horod – Sto let od podnikatelského boomu a firemních osudů 1. republiky v dialogu s UMPRUM je hrdým partnerem Oslav Republiky.

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Almanach byl vydán za finančního přispění Ministerstva Kultury ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *