Artalk.cz

Zástupci UNESCO kontrolovali stav centra Prahy

Zástupci Centra světového dědictví UNESCO a Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS) dokončily kontrolu stavu historického centra Prahy. Mise se zabývala problematickými projekty výstavby a legislativou. V případě závažných zjištění bude posouzeno, zda zůstane centrum hlavního města na seznamu světového dědictví. ČTK o tom dnes informoval Český národní komitét ICOMOS (ČNK). Historické centrum Prahy je na seznamu světového a přírodního dědictví UNESCO od roku 1992.

„Úkolem mise je sepsat zprávu a podat ji výboru pro světové dědictví, což bude trvat několik měsíců. K projednání výboru má být předložena v roce 2020, ten na základě doporučení mise posoudí, zda zařadí Prahu na seznam světových památek v ohrožení,“ uvedl viceprezident ČNK Josef Štulc. Závěry podle něj nelze předjímat. Případné vyřazení ze seznamu světového dědictví by považoval za mezinárodní ostudu.

Mise do Prahy přijela na pozvání vedení města, které k tomu vyzvala kvůli dlouhodobému porušování mezinárodních závazků. Podle ČNK předchozí vedení Prahy výzvy k nápravě ignorovalo. Problémem je z pohledu Centra světového dědictví povolování výškové výstavby nebo zatajování připravovaných projektů. Mise se zabývala například výstavbou na Pankráci, která zahrnuje V Tower a Rezidenci Kavčí hory, dále se věnovala Masarykovu nádraží nebo budově Savarin u Václavského náměstí.

Při kontrole se mise zabývala také dodržováním moratoria na povolování a výstavbu velkých projektů. K pozastavení všech významných projektů uvnitř pražské památkové rezervace, v jejím ochranném pásmu a širším okolí loni v srpnu vyzval pražský magistrát ministr kultury na základě rozhodnutí Centra světového dědictví.

Tématy byly také péče o rezervaci jako celek, nábřeží Vltavy, připravované úpravy magistrály a pražská panoramata. Mise se zabývala rovněž tím, zda je u stavebních projektů v rezervaci a jejím ochranném pásmu posuzován vliv na kulturní dědictví, jak se Česko zavázalo v Úmluvě o ochraně světového dědictví.

Na ministerstvu kultury zástupce zajímal připravovaný nový památkový zákon, jak posiluje ochranu památek, nebo i chystaný nový stavební zákon. Na Institutu plánování a rozvoje se zabývali připravovaným Metropolitním plánem a navrhovanou výškovou regulací.

Praha byla zapsána na seznam UNESCO 14. prosince 1992. Pod ochranou je historické jádro o rozloze 866 hektarů, které zahrnuje Pražský hrad a Hradčany, Malou Stranu včetně Karlova mostu, Staré Město s Josefovem, Nové Město a Vyšehrad.

Celosvětově je na seznamu UNESCO 1092 památek. Dvanáct z nich je v ČR. Spolu s historickým jádrem Prahy je to například vila Tugendhat v Brně, historické zahrady v Kroměříži, Kutná Hora, Lednicko-valtický areál nebo morový sloup v Olomouci. Na seznamu nehmotného kulturního dědictví je slovácký verbuňk, masopust, sokolnictví, jízda králů či české loutkářství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *