Artalk.cz

UMPRUM vyhlašuje výběrové řízení na vedení Ateliéru Intermediální konfrontace

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu B8206, N8206 a P8206 Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

Vedoucí Ateliéru intermediální konfrontace a jeho asistent/asistentka

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

  • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru
  • oborová praxe
  • pedagogická praxe a znalost anglického jazyka vítány.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami (přílohy zasílají pouze externí uchazeči):

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech
  • strukturovaný životopis
  • koncepce ateliérové výuky
  • portfolio – výběr nejlepších děl, prací (elektronicky);
  • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)
  • doklad o předešlém pedagogickém působení, působil-li uchazeč/uchazečka na jiné VŠ, VOŠ
  • kontaktní údaje

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 3. 5. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup je začátek akademického roku 2019/20.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucí/vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta/asistentky (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 13. 5. 2019. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 23. 5. 2019. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 15. 6. 2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *