Artalk.cz

TS: Richard Kitta

Richard Kitta – Sustainable Feelings (9 pcs) / kurátorka: Mirela Stoeac-Vlăduţi / Stredoslovenská galéria / Banská Bystrica / 27. 3. – 12. 5. 2019

Richard Kitta – Sustainable Feelings (9 pcs)

Názov výstavy: Richard Kitta – Sustainable Feelings (9 pcs)
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria 
Vystavujúci autor: Richard Kitta
Kurátorka: Mirela Stoeac-Vlăduţi
Miesto konania: Bethlenov dom (Kresliareň), Dolná 8, Banská Bystrica
Trvanie výstavy: 27. marec – 12. máj 2019
Termín: 26. marec 2019 o 17.00 (utorok)

Pozývame na vernisáž výstavy multimediálneho umelca Richarda Kittu.

Richard Kitta je umelcom interdisciplinárnych prienikov. Jeho diela sú autorskou kontempláciou nad možnosťami subžánrov media artu, respektíve revíziou zaužívaných koncepcií v tejto oblasti. Zameriava sa  na permanentné otázky vo vzťahu virtuálne – reálne, zaoberá sa reláciou medzi človekom a kultúrnym kódom prepísaným počítačovou lingvistikou. Sám autor je „intermédium“ vytvárajucim rozličné prepojenia  a sémantické odkazy. Nadobúdame pocit, že sa strácame v hyperpriestore; okrem imerzie však vnímame svoj fyzický rozmer a stávame sa konkrétnou postavou v komplexnom príbehu umelca.

Výstava s názvom „Sustainable Feelings / 9 pcs“ („Trvalo udržateľné pocity / 9 ks“) ponúka kvázi autonómny pohľad autora Richarda Kittu na mediálne umenie súčasnosti. V spojení s interdisciplinárnym diskurzom mixuje a vo svojich umeleckých sériách a cykloch vytvára rôznorodé formálne i funkčné invarianty. Tieto originálne relikty majú podobu ako digitálnu (virtuálnu), tak aj fyzickú. Pohrávanie sa s obojsmernou transformáciou dát je autorovi vlastné – tento princíp vidíme napríklad v cykloch QR Basho (od r. 2014)  alebo Typo Totems (od r. 2016), ktoré približujú jeho kontextuálne uvažovanie, zároveň odrážajú jeho viac-profesnú orientáciu.

„Trvalo udržateľné pocity“ sú podľa slov autora „dočasným východiskom z utilitárnosti a uniformity umeleckých mediálnych foriem“. Výstava tak ponúka okrem autorských grafických manuálov a príslušných interaktívnych interfejsov aj 3D objekty, ktoré projekt QR Basho „naoko“ uzatvárajú. Kitta považuje literárny materiál za expandovateľný a osadzuje ho do rôznych multimediálnych kontextov. V prípade série „audio-hack“ objektov pod názvom Loops (2018) vnímame viacero významových rovín súčasne – od formálnej recyklácie a tinkeringu až po obsahové či ideové „skraty“ podporené hravým rukopisom autora. V diele Liquid Archive (2019) narába Kitta s fenoménom pamäti a „udržateľnosti“ času a histórie, prechádza od autobiografických motívov k civilizačným. V tekutých archívoch, respektíve špeciálne upravených nádobách nachádzame nájdené objekty, ktoré majú charakter drobných kinetických a zvukových (vodotesných) inštalácií. V rámci výstavy autor ponúka rozšírený digitálny variant tohto diela vo forme „mikro“ videomappingu. Inú polohu tvoria série Paper Cut Objects a Default (2019). Ide o „reverzné návody“ na vytvorenie diela (DIY), ktoré sú virtuálnymi skicami utopických projektov prezentovaných v rôznej forme od jednoduchej 2D grafiky a digitálnej animácie až po 3D virtuálny environment s presahom do inštalácie.

Výstava „Sustainable Feelings / 9 pcs“ („Trvalo udržateľné pocity / 9 ks“) približuje umelecký názor  v intenciách digitálnej a algoritmickej transformácie, je akýmsi pohyblivým rozhraním medzi architektúrou, dizajnom a konceptuálnou výtvarnou stratégiou. Spoločným priesečníkom je zakaždým otvorené pole možností – ako subjektívny autorský zámer par excellence.

Mirela Stoeac-Vlăduţi

Richard Kitta (*1979) je multimediálny umelec a kultúrny aktivista. Stojí za umeleckými projektmi DIG gallery, ENTER, MAO a Kotolňa. Pôsobí ako pedagóg v Ateliéri nových médií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.

Mirela Stoeac-Vlăduţi (*1982) je kurátorka a kultúrna manažérka. Žije a pôsobí v Temešvári (Rumunsko).           Je zakladateľkou galérie pre súčasné umenie META Spatiu a riaditeľkou umeleckého projektu Baroque Urban.

________

Vstup na vernisáž je voľný.

Za podporu ďakujeme DIG gallery, MAO – Media art office, BARZZUZ s.r.o. a Banskobystrický pivovar, a.s.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Pozývame!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *