Artalk.cz

TZ: Zemřel historik umění profesor Vojtěch Lahoda

Zemřel historik umění profesor Vojtěch Lahoda / Praha / 19. 3. 2019

S hlubokou lítostí oznamujeme, že v pondělí 18. 3. 2019 zemřel ve věku 63 let historik umění a bývalý ředitel Ústavu dějin umění AV ČR prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.

Vojtěch Lahoda vystudoval obor dějiny umění a estetika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení školy se stal vědeckým aspirantem Ústavu teorie a dějin umění ČSAV a pod vedením Petra Wittlicha zde v roce 1985 obhájil kandidátskou dizertační práci Figura v českém malířství 1907–1932: kubistické řešení, která určila jeho další směřování v oboru.

V Ústavu dějin umění začal profesor Lahoda pracovat jako vědecký asistent. Postupně se stal vedoucím oddělení, zástupcem ředitele a posléze zastával více než deset let funkci ředitele. Ústav v této funkci dovedl ke skvělým výsledkům i k vynikajícímu mezinárodnímu hodnocení.

Profesor Vojtěch Lahoda byl špičkovým historikem umění se specializací na dějiny modernismu a avantgardy. Dějiny umění pojímal v celé jejich šíři a složitosti s obrovským mezioborovým přesahem a nevyhýbal se ani komplikovaným teoretickým a metodologickým problémům. V oblasti svého vědeckého zájmu přinesl mnoho objevných zjištění a zcela nových pohledů na umělecká díla. Rovněž působil jako uznávaný vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově. V oboru dějin umění byl nezpochybnitelnou autoritou, a to jak na domácí, tak na zahraniční scéně. O jeho mezinárodním významu svědčí celá řada projektů, k nimž byl přizván, nebo je sám inicioval, a na nichž se aktivně podílel.

„Kolem problému, který řešíš, vždy kroužíš z různých stran a z různých úhlů pohledu, abys nám nakonec odhalil to, co my ostatní často nevidíme. Přitom mechanicky neopakuješ již vyzkoušené metody, ale vždy přicházíš s něčím novým: dějiny umění jsou v Tvém pojetí kreativním procesem, stejně jako je tomu u opravdové umělecké tvorby,“ řekl o jeho práci Tomáš Winter, současný ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, ve svém laudatiu proneseném při příležitosti udělení Ceny Uměleckohistorické společnosti, kterou profesor Lahoda získal v roce 2017 za dlouhodobý přínos oboru dějin umění.

Vojtěch Lahoda je autorem velkého množství publikací, které vyšly v tuzemsku i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější z nich patří kniha Český kubismus, monografie malířů Zdenka Rykra, Jana Autengrubera, Karla Černého a zejména Emila Filly – monumentální sedmisetstránkové dílo, které bylo v roce 2008 navržené na cenu Magnesia litera.

Jako kurátor se profesor Lahoda podílel na řadě výstav. Až do posledních chvil vedl týmový projekt Sudek Project, který zpracovává fotografie a negativy Josefa Sudka, uložené ve sbírkách Ústavu dějin umění AV ČR, a přichází s novými intepretacemi Sudkova díla.

Odchod profesora Vojtěcha Lahody, našeho moudrého kolegy a milého a laskavého přítele, představuje nesmírně bolestnou a nenahraditelnou ztrátu pro všechny jeho blízké, pro náš ústav i pro celý obor dějin umění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *