Artalk.cz

denní tisk 19. 3. 2019

Retrospektivní výstavě Zdeňka Buriana v pražském Obecním domě se tentokrát věnuje Jan Šída v Právu. Nadčasovost Burianova díla vidí Šída v jeho talentu a píli, chutí se teoreticky vzdělávat o zobrazovaných skutečnostech a v tématu dobrodružství, kterému se po celý život věnoval. Slabinu výstavy recenzent spatřuje v příliš malým písmem psaných popiscích.

Monika Zavřelová na stránkách MfDnes přibližuje životní a především podnikatelské osudy Zikmunda (Ziky) a Lídy Ascherových, kteří v minulém století prosluli výrobou luxusních látek. Zavřelová vychází z publikace Šílený hedvábník, která doprovází stejnojmennou výstavu v pražském Uměleckoprůmyslovém museu a jejíž autorkou je Konstantina Hlaváčková.

V Lidových novinách vyšel článek Ondřeje Bezra lákající do Berlína na tři výstavy. V Museu für Fotografie probíhá výstava fotografií ženských aktů od Helmuta Newtona, Saula Leitera a Davida Lynche, přičemž snímky prvního jmenovaného hraničí spíše s kýčem. KW Institute for Contemporary Art hostí retrospektivu Davida Wojnarowicze. Poslední doporučovaná výstava tematizuje školu Bauhaus a její mezinárodní přesahy. K vidění je v Haus der Kulturen der Welt.

Umělci v Praze přemalovávají Lennonovu zeď na Kampě. Motiv nové realizace výtvarníků z celého světa, mezi nimiž je například Kurt Gebauer, souvisí s Lennonovou písni All you need is love. Akce nemá za úkol zamalovat všechny starší malby, ale ty podařené zapojit do nového celku nebo zrenovovat. Informuje deník Právo nebo krátce na titulní straně Hospodářské noviny.