Artalk.cz

TZ: Mirek Kaufman

Mirek Kaufman / Pozorovací pole / Galerie Petr Novotný / Praha / 27. 3. – 4. 5. 2019

Druhá letošní výstava v Galerii Petr Novotný představuje nové obrazy pražského malíře Mirka Kaufmana. Je to jeho druhé vystoupení v této galerii, poprvé se zde představil v roce 2016.

Mirek Kaufman se narodil roku 1963 v Žatci. V letech 1983 – 1989 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byli v té době jeho spolužáky malíři Císařovský, Korpaczewski, Mainer, Placht, Střížek a další dnes velmi známá jména. V letech 1988 – 1989 studoval na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paříži. V devadesátých letech žil v rámci několika studijních pobytů ve Francii a Švýcarsku. Nyní žije a pracuje v Praze.

Kaufmanova tvorba je tvořena většími cykly, vždy s nějakou ústřední myšlenkou či tématem. Na minulé výstavě to byla současná fascinace lidskou tváří. Ve svém aktuálním cyklu se autor soustřeďuje na rozdíl mezi vědecky přesným a osobně zabarveným vnímáním okolního světa a zamýšlí se nad povahou a silou introspekce, která ústí v nezaměnitelnou vizualitu a imaginaci každého z nás. Po formální stránce tvoří obrazy mix přesných, ostře ohraničených ploch a neurčitých, nejasných tvarů a útvarů. Obrazy tak oscilují na pomezí abstrakce a figurace a jejich provedení nechává velký prostor pro naši představivost.

Autor k výstavě uvádí: „Pozorovací pole je zamýšleno jako projekční plocha, kde se vnitřní a vnější vícenásobně exponované obrazy vzájemně překrývají, prostupují, přelévají. Pohlédneme-li do potemnělé výlohy, výjev za sklem se sečte s naším vlastním odrazem, jako bychom se ocitli mezi vrstvami holografického obrazu. Pouze náš vnitřní zoom je dokáže oddělit a rozpoznat jednotlivé komponenty. Podobně i nestabilní digitální přenos vytváří z více zdrojů neskutečné anomálie v podobě překvapivých hybridních výjevů. Pozorovací pole lze považovat za prostor bez hranic, kde se optika našeho vnímání může plynule přelaďovat. Jeden pól tvoří vnější, vědecky popsatelný rozměr. Badatelova pozornost se tu symbolicky soustřeďuje do kruhu-ohniska zkoumání. Druhý pól, s individuálně nastavenou hloubkou ostrosti sentimentu, nostalgie, vzpomínek je osobní a nemá předem dané limity. Záleží už jen na nás, jakou míru abstrakce jsme ochotni vpustit do našeho vlastního pozorovacího pole.”

Mirek Kaufman začal samostatně vystavovat od roku 1989, v devadesátých letech měl řadu výstav v Holandsku, Švýcarsku, Francii…, kde svou práci představuje na výstavách dodnes. V současné době se soustřeďuje hlavně na domácí scénu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *