Artalk.cz

TZ: Kateřina Olivová

Kateřina Olivová / Nocturnal Animals / Galerie Nonstop / Jihlava / 15. 3. – 31. 5. 2019

Velkoformátové fotografie, vytvořené na míru Galerii Nonstrop, s tématikou těla a tělesnosti navozují velmi intimní kontakt s protagonistkou výstavy, stejně jako úvahy o vnímání města jako živého organismu. Intimita v sevřeném prostoru úzké uličky je rázem zesílena interakcí zobrazené entity v životní velikosti s ne-náhodným procházejícím. Poměrně jednoduchá koncepce výstavy upozorňuje na vztah člověka k okolní krajině, na tělesný rozměr architektury a veřejného prostoru, který si často při běžném pohybu městem neuvědomujeme. Zároveň nás seznamuje se svéráznou a extravagantní umělkyní, která se dlouhodobě zabývá body-artem.

MgA. et Bc. Kateřina Olivová (1984), žije v Brně, vystudovala Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér tělový design (vedoucí ateliéru doc.Mgr. Jana Preková), v současnosti pokračuje na doktorském studiu na téma Umění a mateřství (vedoucí doc. Lenka Klodová Ph.D.) na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, vede Ateliér nových medií II na Akademii výtvarných umění v Praze, finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého 2018.

Výstava v Malé Lazebnické v Jihlavě potrvá do konce května 2019.

Galerie Nonstrop je ale otevřený venkovní prostor ve středu historického města Jihlavy, v němž představy o umění nenarážejí na strop, ale dějí se ve vztahu k místně specifickým podmínkám.

Galerie je situována v ulici Malá Lazebnická, která je charakteristická velmi úzkým půdorysem středověké soutky a členitými fasádami okolních domů. Ulička vede z dolní části hlavního náměstí k hradebnímu prostoru u farního kostela sv. Jakuba, v blízkosti památného vzrostlého buku. Prozatím je galerii vymezena asi třetinová část uličky, ústící ke kostelu.

Galerie je zaměřena na prezentaci současného umění ve venkovním veřejném prostoru, je výzvou pro umělecké projekty, které bezprostředně reagují na genius loci tohoto místa a na otevřené povětrnostní podmínky. Galerie Nonstrop otevírá cestu k diskuzi o veřejném prostoru ve vztahu k současnému umění, v širším chápání o funkci umění ve veřejném prostředí. Pravidelnými výstavami chceme vnášet nové podněty do společnosti a podnítit nové úvahy veřejnosti nad sousobým uměleckým projevem.

Svojí činnost zahajuje první výstavou v březnu 2017. Provozovatelem celoročního provozu Galerie Nonstrop je statutární město Jihlava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *