Artalk.cz

TZ: Hartmut Böhm

Hartmut Böhm / kurátor: Hans–Peter Riese / Galerie Závodný / Mikulov / 28. 2. – 13. 4. 2019

Mikulovská Galerie Závodný představí dílo jednoho z nejvlivnějších německých umělců v oblasti konkrétního umění a geometrické abstrakce. Svou tvorbou se již od konce šedesátých let Hartmut Böhm /1938/ aktivně podílel na vývoji mnoha klíčových evropských poválečných hnutí jako byly „Nouvelle Tendence“, „Op-Art“ a „Konstruktive und Konkrete Kunst“.

Celoživotní tvorbu Hartmuta Böhma nejčastěji posuzujeme v intencích pevného řádu konkrétního a konstruktivního umění, současně si však uvědomujeme těsné sepětí s minimal artem či konceptuálním uměním.

Každý z jeho artefaktů obsahuje několik významových vrstev vizuálního sdělení a souběžně s užitím geometrického názvosloví, důslednou redukcí v míře užitých prvků a systematickou metodologií je utvářen jedinečný rukopis autora.

Kurátor výstavy Hans–Peter Riese přistoupil k řešení pro instalaci v Galerii Závodný poněkud netradičně. Z prací, které postupně vznikaly v ateliéru autora v průběhu několika desetiletí v přímých vazbách a souvtažnostech vybral ty, které dokumentují vztah díla k okolnímu architektonickému prostoru.

Reliéfy, volně stojící objekty, kovové prostorové útvary, stůl zkomponovaný ze starších autorových prací či jejich částí a také téměř tři metry vysoký relliéfní objekt Tatlin I jsou jakýmisi milníky, které mapují soustředěnou mentální cestu autora.

I když jednotlivá vystavená díla od sebe odděluje i více než padesát let /nejstarší objekt je z roku 1962, poslední realizovaný z roku 2018/ a nezasvěcený divák nezná přesný klíč k rozluštění metodologického systému při utváření prací, jemné posuny a nuance ve vztahu architektonický prostor – umělecký objekt jsou jasně patrné.

Hartmut Böhm vystudoval Akademii výtvarného umění v Kasselu /1958 -1962, profesorem Arnold Bode, zakladatel a kurátor výstav Documenta Kassel/, v loňském roce oslavil 80. let, trvale žije a pracuje v Berlíně.

Pan Hartmut Böhm i kurátor výstavy, pan Hans–Peter Riese, budou osobně přítomni na zahájení výstavy, které se uskuteční dne 28. února 2019 v 18.00 v prostorách Galerie Závodný.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *