Artalk.cz

21. 3. 2019 / Přednáška Dietmar Guderian: Konstruktivní umění v průběhu věků

Dietmar Guderian: Konstruktivní umění v průběhu věků / přednáška k výstavě Transformace geometrie / Galerie hlavního města Prahy: Městská knihovna / Praha / 21. 3. 2019 v 18:00

Prof. Dietmar Guderian byl profesorem na několika vysokých školách a univerzitách v Praze, Německu i USA se specializací na matematiku a výpočetní techniku. Matematiku propojuje se světem kultury, převážně s výtvarným uměním.

Přednáška začíná téměř intuitivně vytvořenými předvědeckými prezentacemi, které původně nijak souvisely s technickým nebo uměleckým uplatněním, ale byly spojené s vírou nebo pověrami a jsou stále přítomné v konstruktivistickém umění dneška. V klasickém starověku se setkáváme s technickými a kultovními realizacemi, které používají pravítko a kruh jako nástroje spolu s využitím jednoduchých číselných vztahů, někdy kombinovaných s estetickými ohledy, rovněž známými ze současných konstruktivistických uměleckých děl. Velká část těchto nástrojů, které se dnes používají zejména v současném konstruktivistickém umění, se objevuje od dob stěhování národů přes románský sloh a gotiku až po renesanci (číselné řady, rovinné obrazce a jejich části, trojrozměrné postavy, mozaiky atd.). Během přednášky bude tento historický přehled doprovázen příklady ze současného konstruktivistického umění.

Již ve středověku se vyskytuje prezentace perspektivy, založené na principu konstrukce, uplatňované téměř výhradně v umění – tedy prezentace reálných situací, které mají vypadat tak naturalisticky, jak jen je možné. Na počátku 20. století se v umění se vyvíjí umělecký směr nezávislý na jakémkoli technickém uplatnění a jakékoliv naturalistické figuraci – konstruktivistické umění, na něž je zaměřena tato přednáška. Všechny tyto historické výsledky a mnohé moderní výsledky věd, zejména matematiky (kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, topologie, neeuklidovská geometrie, teorie chaosu, teorie roje, kodifikace, moderní statika, krystalografie, plotování 3D atd.) našly své uplatnění v konstruktivistickém (a konkrétním) umění, které se za posledních sto let neobyčejně rozšířilo.

V závěru přednášky se pokusíme stručně nastínit možný budoucí vývoj konstruktivistického umění v důsledku digitalizace, úzkostlivě očekávaných algoritmů a umělé inteligence v našem životě, uměleckých činností v negravitačním prostoru apod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *