Artalk.cz

12. 3. 2019 / Znova spravodlivosť

Znova spravodlivosť / Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach / Bratislava / 12. marec 2019 o 18:00 – 20:00 hod

Znova spravodlivosť

Spravodlivosť sa stala slovom roka 2018, bola najvyhľadávanejším slovom. Čo znamená táto mediálna viditeľnosť? Návrat spravodlivosti? A aká viditeľná dokáže byť (slepá) spravodlivosť? V situácii, keď sa spravodlivosť v rukách  európskych politikov redukuje na férovosť (trhových podmienok)? V súčasnom neoliberalizme, ktorý redefinuje vzťah súkromného a verejného a ktorý novou legislatívou ochrany súkromných osôb, súkromných záujmov a prezumpcie neviny stojí za odstraňovaním spravodlivosti z verejného diskurzu? Ak politici hovoria o spravodlivosti, filozofia sa pýta: Aký druh politického myslenia učiní spravodlivosti zadosť? Prednáška sa pokúsi odpovedať na niektoré z týchto otázok poznámkami k vybranému filozofickému čítaniu spravodlivosti (Hegel, Derrida, Badiou, Ranciere).

Prednáška je súčasťou prednáškového cyklu, v ktorom po netransparentnom výberovom konaní na univerzite a následnom odchode z univerzity rozvíjam koncept Derridu a jeho Univerzity bez podmienok, verejného zdieľaného demokratického priestoru a času, v rámci ktorého skúmam transformačné procesy na univerzite, v jej inštitúciách a žánroch.

Ivana Komanická (1973) je filozofka a teoretička umenia s teoretickým zázemím v radikálnej filozofofii (štúdium na Middlesex University v Londýne), ktoré ju nasmerovalo k politickej intervencii a politickému obratu v umení a teórii. Vo svojej kurátorskej a publikačnej činnosti sa zaoberá kritikou kultúrneho kapitalizmu a kreativity (napr. výstava o sociálnej situácii post-komunistických umelcov SEE YOU THERE, Európsky kultúrny kongres Vroclav, 2011, 365 Európskeho hlavného mesta kultúry, sociografická reportáž in: In: Close Up: Post-Transition Writings, Praha, AVU 2014). Pôsobila na Fakulte umení v Košiciach ako redaktorka časopisov Romboid a Pole, v súčasnosti pracuje na Filozofickom ústave SAV.

Podujatie sa bude konať v budove Minerva v areáli FF UPJŠ v KE (vchod z ulice Kostlivého) – po vchode do budovy pokračujte vľavo po schodoch a na prvé poschodie. Udalosť je prístupná aj verejnosti. Je súčasťou prednášok Socioskopu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *