Artalk.cz

denní tisk 11. 3. 2019

Jan H. Vitvar v Respektu rozebírá situaci Galerie hlavního města Prahy. V článku s názvem Bouřlivá etapa nejprve přináší souhrn soudního sporu bývalého šéfkurátora a ředitele GHMP Karla Srpa, jenž instituci žaloval kvůli neplatnosti jeho výpovědi, kterou obdržel od nové ředitelky Magdaleny Juříkové před šesti lety a soudní spor vyhrál.  Juříková zpětně uvádí, že za výpovědí byly kromě pochybných pronájmů i Srpovy nepřijatelné postoje. Vitvar Srpa hodnotí jako člověka, jenž pro umění a umělce žije a dýchá, vypočítává jeho úspěšné projekty (včetně posledních značně problematických, kdy zahajoval výstavu politika Jaroslava Faltýnka v Hauch Gallery – majitel Jan Třeštík). Vitvar vystavěl svůj článek na zdánlivém rozporu mezi tím, čím GHMP byla za Srpa a čím je nyní, přičemž kritizuje Juříkovou za opuštění Domu U zlatého prstenu, neschopnost využít Colloredo-Mansfeldský palác, nízkou návštěvnost (přehlídka slavného architekta Santiaga Calatravy zaznamenala návštěvnost pouhých 16 tisíc návštěvníků), neschopnost vybudovat galerii pro Muchovu Slovanskou epopej (jež se vrací do Moravského Krumlova) a nejasnou výstavní koncepci. Naopak jako pozitivní vidí akviziční strategii, do níž se nyní investuje cca 7 mil. korun nebo budování nových depozitářů v Buštěhradě. Vitvar upozorňuje, že Juříkové nyní končí mandát a připravuje se nové výběrové řízení. Karel Srp se do něj údajně nehodlá přihlásit, ale o pozici šéfkurátora by zájem měl.

Lenka Lindaurová se v Deníku N věnuje mezinárodní spolupráci na trase Paříž – Praha. Řeč je opět o zřízení pobočky Centre Pompidou v Praze pod správou Ministerstva kultury, potažmo Národní galerie v Praze. Obě strany potvrdily svůj zájem na nejvyšších politických i konkrétních ředitelských postech. Minulý týden navštívil Paříž ministr Staněk a potvrdil tak konkrétní plán vybudovat pobočku v letech 2020 – 2021. Sídlem by měl být Salmovský palác nebo palác Kinských. Konkrétní počet děl, která by měla putovat z Paříže do Prahy, se pohybuje kolem šedesáti kusů. Lindaurová upozorňuje na kritické hlasy, které hovoří o redukci kultury po vzoru supermarketů. Zároveň píše, že: „Česká kultura tak přeskočila etapu postmoderního vymezování se umění vůči všem společenským pravidlům a vstoupila rovnou do postkapitalistické řeky.“

Časopis Týden přináší rozhovor s uměleckou skupinou Rafani. Klára Čikarová se ptala všech jejích současných členů – Jiřího Franty, Luďka Rathouského a Davida Kořínka – na jejich aktuální výstavy. V galerii NoD vytvořili společně s Ondřejem Brodym instalaci, která se stala bytem pronajímaným na Airbnb. Subverzivní potenciál je naplněn popisem tohoto bytu, jeho okolí a Prahy, který se zaměřuje na problémy české metropole. Shodně a opakovaně hovoří o tom, že se nesnaží být aktivistickými umělci (v porovnání se skupinou Zhotoven) a nechtějí moralizovat, i když si zároveň protiřečí, když tvrdí, že se snaží zesílit morální apel v člověku. Rafani dále popisují svou výstavu připravovanou pro Museum Kampa, kde vystaví šestnáct stolů, které budou fungovat různými způsoby jako samostatné sochy, sokly, platformy pro umístění jiných děl apod. (zahájení 15. 3. 2019).

Petra Klimková v olomouckém vydání Mladé fronty DNES publikuje rozhovor s Josefem Zlamalem, jenž vystavuje společně s Richardem Štiplem v Museu Montanelli (výstava East of Eden, do 26. 5. 2019). Zlamal odpovídá na otázky týkající se počátků jeho tvorby, inspirace starými mistry, užití média kresby a malby ad. Zlamal, jenž je zastoupen v mnoha soukromých sbírkách doma i v zahraničí, hovoří též o potřebě propagace svého vlastního díla. Podle něj být pouze dobrým malířem dnes nestačí.

Petr Kubát v jihočeském vydání Mladé fronty DNES referuje o knize Jaromíra a Světlany Procházkových 100 let výtvarného umění v jižních Čechách, jež je zaměřena převážně na malíře, sochaře, méně již architekty, urbanisty a keramiky z jihočeského regionu. Kniha obsahuje úvodní kapitoly snažící se dílo těchto umělců uvést do kulturně politických souvislostí a následuje celkem 142 medailonů jednotlivých umělců.

Včerejší Události v kultuře České televize přinesly reportáž o německé škole designu Bauhaus a též rozhovor s Jaroslavem Rónou.