Artalk.cz

14. 3. 2019 / ARTIST TALK: Miriama Kardošová

Miriama Kardošová / Šopa Gallery / Košice / 14. 3. 2019 o 18.00 hod.

MIRIAMA KARDOŠOVÁ – ARTIST TALK

14. 3. 2019 / 18.00 hod.

Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

Výstavný projekt “Zem, ktorá vlastní” ukončíme Artist Talk-om s Miriamou Kardošovou, ktorá vám priblíži svoju tvorbu a prevedie výstavou v Šopa Gallery.

Miriama Kardošová predstavuje sériu maloformátových malieb, ktoré sú postprocesuálnym výstupom poloimprovizovaných súkromných eventov. Maľba ako médium ostáva základným vyjadrovacím prostriedkom, umenie akcie (performance) je ekvivalentom výrazu, gesta, múzického prejavu, ktoré Kardošová uplatňuje aj v maliarskom médiu. Prepojením performatívnej skice, pohyblivého (digitálneho) predobrazu s komoditou závesného obrazu ako výsledného a hmotného artefaktu, tak dosahuje autorský synergetický efekt. Kardošová sa primárne venuje témam, ktoré sa dotýkajú, ešte doposiaľ nevyčerpaných aspektov tela a telesnosti, vlastnej ontológie a Alter Ega, ktoré skúma prostredníctvom vizuálnej kultúry v odlišných sociálnych stereotypoch, či rodových pozíciách.

Miriama Kardošová (1988) je predstaviteľka mladej generácie slovenskej maľby. Vyštudovala Ateliér súčasného obrazu na Fakulte umení v Košiciach a Ateliér intermediálnej konfrontácie u doc. akad. mal. Jiřího Davida na VŠUP v Prahe.

Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *